Hop til indhold

Dimensioneringen af erhvervsuddannelserne skal sikre, at der optages et passende antal elever på de uddannelser, hvor mulighederne for at komme i oplæring hos en virksomhed og efterfølgende at finde beskæftigelse inden for faget er vanskelige.

Beslutningen om, hvilke uddannelser der dimensioneres og eventuelt tilhørende kvote for optaget af elever, foretages på baggrund af objektive og gennemsigtige kriterier. Kriterierne for dimensioneringen er udmøntet i lov om erhvervsuddannelser § 9 og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 51.

Det er fra 2025 endvidere blevet muligt at anvende institutionsspecifik dimensionering, hvor en uddannelse på en konkret institution bliver dimensioneret. Det er kun uddannelser, der ikke er omfattet af national dimensionering, som kan blive omfattet af institutionsspecifik dimensionering. 

Dimensioneringen gælder for optaget af elever uden uddannelsesaftale på grundforløbets 2. del og besluttes for et år ad gangen.

Læs mere om dimensionerede uddannelser

Sidst opdateret: 25. marts 2024