Hop til indhold

Med VEU-trepartsaftalen fra 2017 trådte en række nye regler i kraft, der skal bidrage til at få flere til at deltage i voksen- og efteruddannelse. Her kan du få et overblik over de ændringer, der har betydning for arbejdsgivere, medarbejdere og udbydere af VEU. Reglerne var oprindeligt midlertidigt gældende for perioden 2018-2021, men blev med trepartsaftalen om forlængelse fra 2021 forlænget til også at gælde i 2022. Med den seneste trepartsaftale om forlængelse, er det aftalt, at reglerne også skal gælde i 2023.

Højere VEU-godtgørelse

Virksomheder og kursister får nu 100 procent af højeste dagpengesats i VEU-godtgørelse ved deltagelse i AMU-kurser mod tidligere 80 procent. Det betyder, at virksomhederne får flere penge i godtgørelse, når de sender medarbejdere på efteruddannelse, ligesom kursister får en højere godtgørelse, hvis de ikke får løn under kurset.

Læs mere om VEU-godtgørelse

Højere SVU til grundlæggende læsning og regning 

Ved deltagelse i forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning for voksne (OBU) får virksomheder og kursister nu 100 procent af højeste dagpengesats i Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) mod tidligere 80 procent. 

SVU til FVU-digital og FVU-engelsk. 

Som noget nyt kan der tildeles SVU, hvis man deltager i ét af disse fag, også selvom tildelingen ikke når op på den normale minimumsgrænse for tildeling af SVU, som er på mindst en hel uges støtte, svarende til 37 timer.

Den ugentlige uddannelsestid ved deltidsuddannelse skal dog fortsat være på mindst 3 timer. 

Bedre kvalitet af AMU-kurser

AMU-kurserne tilføres 110 millioner kroner årligt i takstforhøjelser og kvalitetspuljemidler. Hensigten er, at virksomheder og kursister skal opleve en højere kvalitet i undervisningen og større sikkerhed for, at udbudte AMU-kurser gennemføres som planlagt.

Indførelse af fleksibelt VEU-bidrag

Med trepartsaftalen blev der indført et fleksibelt VEU-bidrag for arbejdsgiverne. Formålet er at få udgifter og indtægter til fremadrettet at balancere over tid, så arbejdsgiverne ikke skal betale mere i VEU-bidrag end de faktiske udbetalinger til VEU-godtgørelse. Det betyder, at VEU-bidraget vil ændre sig fra år til år alt efter, hvor mange kursister der deltager i AMU-kurser og modtager VEU-godtgørelse og befordring.

Pulje til opsøgende arbejde

Med trepartsaftalen blev der afsat 25 millioner kroner til en pulje til opsøgende arbejde i perioden 2018–2021. Puljen skal motivere flere til at deltage i voksen- og efteruddannelse ved at finansiere opsøgende indsatser, der er målrettet udfordringerne med mangel på almene kompetencer og mangel på kvalificeret arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Den opsøgende indsats baseres på aftaler mellem arbejdsmarkedets parter.

Puljen udmøntes ved en årlig ansøgningsrunde. Puljen kan søges af arbejdsmarkedets parter på nationalt niveau.

Læs mere om puljen til opsøgende arbejde.

VEU-godtgørelse: Lempelse af karenskrav om forudgående beskæftigelsesperiode 

I forbindelse med trepartsaftalen er karenskravet fjernet for kursister der under hjemsendelse, som følge af vejrlig, deltager i en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Lempelsen gælder for kursister der er omfattet af en overenskomst, som regulerer hjemsendelse på grund af vejrlig. Vejrlig anvendes som begreb, når en medarbejder sendes hjem på grund af vejrmæssige forhold, der forhindrer medarbejderen i at udføre sit arbejde. Endvidere er selve karenskravet om 14 dages forudgående beskæftigelse for at opnå ret til VEU-godtgørelse blevet lempet, så perioden både kan ligge før og efter kurset.

Læs mere om karensregler for VEU-godtgørelse (virk.dk).

Sporskifteordning: Puljen til Sporskifte er åben for ansøgninger og kan søges løbende

Formålet med Sporskifteordningen er at give medarbejdere, der enten er i risiko for at blive nedslidte eller er nedslidte, mulighed for at få tilbud om en sporskiftepakke. Sporskiftepakken skal indeholde forløb, der har til formål at fastholde medarbejdere på arbejdsmarkedet, enten inden for samme virksomhed eller i anden virksomhed.

Ansøgere kan være private, kommunale og statslige virksomheder.

Ansøgninger behandles efter først-til-mølle-princippet.

Læs mere om Sporskifteordningen.

Sidst opdateret: 21. marts 2023