Hop til indhold

Regnemodel for Uddannelsesinvesteringer synliggør de kortsigtede budgetøkonomiske konsekvenser af investeringer i dagtilbud og grundskolen, fordelt på stat, region og kommune. 

Beregningsmodulet bidrager til et mere balanceret beslutningsgrundlag, når kommuner eller lokalpolitiske aktører træffer beslutninger om at foretage konkrete investeringer. 

REFUD er samtidig en vidensdatabase, der konsoliderer og udstiller den nyeste effektviden af høj kvalitet. Beregningsmodulet er bygget op om syv typer investeringer, der tilfører ekstra ressourcer og kompetencer på dagtilbuds- og grundskoleområdet.

REFUD indeholder overordnet to dele, som kan anvendes uafhængigt af hinanden:

  • En vidensdatabase, der indeholder og udstiller den aktuelt bedste viden om danske og internationale effektstudier for de syv investeringer, der indgår i modellen.
  • Et beregningsmodul, der beregner skøn over de samlede økonomiske konsekvenser af en konkret investering over en 4-årig periode ud fra brugerens input.

Sådan fungerer modellen

En af styrkerne ved modellen er, at den gør det muligt at beregne et skøn over de økonomiske konsekvenser af en række større uddannelsesinvesteringer inden for en fast modelramme. 

På den måde sikrer REFUD et konsistent sammenligningsgrundlag, når en eller flere uddannelsesinvesteringer skal holdes op mod hinanden eller mod de lokale budgetøkonomiske forhold. 

Det metodiske grundlag for beregninger er udarbejde af VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet. 

Modellens beregninger baserer sig på effektviden fra litteraturen, samt estimerede sammenhænge baseret på registerdata fra Danmarks Statistik.

refud.dk kan du læse dokumentationsrapporter af hvordan modellen regner.

 

Sidst opdateret: 21. marts 2023