Hop til indhold

Implementering af initiativerne

Initiativerne i aftalen implementeres gennem:

  • Ændringer i STU-loven, -bekendtgørelsen og vejledningen til STU-loven.
  • Nye redskaber/skabeloner til at understøtte og styrke kvaliteten af uddannelsen
  • Udvikling af STU-portal

I aftalen er der lagt vægt på inddragelse af interessenter i udformning af kvalitetsparametre, redskaber og STU-portal. 

Blandt andet vil der blive nedsat tre arbejdsgrupper:

Bedre overgang

Som del af initiativ 6 om tidlig afklaring og bedre overgang nedsættes der en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til, hvordan forløbsplan og ressourcepapir kan ny- og samtænkes for at give den bedst mulige overgang fra STU.

Relevant seksualvejledning

Som initiativ 8 om seksualvejledning til unge i STU-målgruppen nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan STU-målgruppen meningsfuldt kan få relevant seksualvejledning

Økonomimodel for STU

Som initiativ 9 nedsættes en arbejdsgruppe, der skal komme med anbefalinger til økonomimodellen for STU, og herunder afdække priser og kvalitet.

Tidsplan

De fleste af aftalens initiativer træder i kraft den 1. august 2023, mens STU-portalen lanceres i 2024. Etableringen af et fagligt grundlag for politisk stillingtagen til specialeplanlægning på STU-området skal være etableret i 2025, og anbefalinger til økonomimodellen for STU skal tage afsæt i dette arbejde. 

Økonomi

Med aftalen afsættes samlet set 11,5 millioner kroner i 2022-2024 og 5,2 millioner kroner varigt fra 2025.  

Sidst opdateret: 17. oktober 2022