Hop til indhold

Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU) er med sine ca. 5.500 elever hjørnestenen i uddannelsen af unge med særlige behov. For størstedelen af de unge er det den eneste uddannelse, de får. Uddannelsen er derfor et afgørende afsæt for deres voksenliv, arbejdsliv, fritidsliv og sociale liv. 

Aftalen skal sikre, at de unge kommer godt videre efter deres uddannelse

STU-målgruppen oplever typisk flere udfordringer i deres liv end gennemsnittet af en ungdomsgeneration, og eleverne har derfor behov for individuel tilrettelæggelse af deres uddannelsesforløb, så de får de bedste mulige forudsætninger. 

Unge med særlige behov skal have mere indflydelse på deres uddannelse 

Aftalen indebærer, at de unge skal have ret til at vælge imellem flere tilbud. Kommunen skal derfor præsentere de unge for flere relevante STU-tilbud, og de unge sikres yderligere indflydelse ved, at de fremover får mulighed for at udfordre kommunernes valg af tilbud med et alternativt forslag, som kommunen skal tage stilling til. Aftalen indebærer også, at kommunerne skal være opmærksomme på måden, de unge inddrages på i både visitationsprocessen og i den løbende tilrettelæggelse af uddannelsen, så de unge har reel medbestemmelse. 

For at give de unge og deres familier et overblik over uddannelsesmulighederne, etableres der en STU-portal over de STU-udbydere, kommunerne samarbejder med inkl. kommunernes egne STU-tilbud.   

Kvalitetsaftaler og kvalitetsparametre

Med aftalen skal kommunernes myndighedsansvar over for både elever og uddannelsessteder tydeliggøres. Der indføres en ny skabelon til kvalitetsaftaler, som kommunen kan bruge, og der udarbejdes centrale anbefalinger til kvalitetsparametre med inddragelse af relevante interessenter. Anbefalingerne skal understøtte kommunernes mulige kvalitetskrav til uddannelsesstederne i kvalitetsaftalen og i kommunernes eventuelle og uvildige tilsyn med uddannelsesstederne.

Sidst opdateret: 21. marts 2023