Hop til indhold

Thomas arbejder i Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser i ministeriets departement.  I centeret er de ansvarlige for udvikling af politik og ministerbetjening inden for ungdoms- og voksenuddannelserne. 

Thomas og kollegaerne har blandt andet brugt de sidste to år på at forberede et regeringsudspil til trepartsforhandlingerne om voksen- efter- og videreuddannelsesområdet i tæt samarbejde med øvrige dele af ministeriet og i samspil med andre ministerier. De har også understøttet forhandlingerne om aftalen og arbejder aktuelt med at omsætte aftalens ambitioner til virkelighed. 

”Jeg synes, det er spændende at arbejde med aktualitet og politisk prioriterede områder, for eksempel at skaffe flere faglærte og opkvalificere arbejdsstyrken. Derudover er det generelt motiverende at arbejde med uddannelse af børn, unge og voksne, som vi ved har afgørende betydning for, at den enkelte kan deltage i samfundslivet og klare sig på arbejdsmarkedet.”

Thomas har været mange år i ministeriet, og han har haft flere typer opgaver, udfordringer og masser af muligheder for løbende at udvikle sine kompetencer på forskellige måder. 

”Særligt det at besøge uddannelsesinstitutioner og de mennesker, der arbejder med at uddanne unge og voksne, er enormt givende for vores arbejde i et departement. Derudover er der generelt en professionel og seriøs tilgang til MUS og kompetenceudvikling i ministeriet, hvor der er fokus på, at man udvikler sig og kan få prøvet kræfter med nye opgaver eller områder. Så på trods af, at jeg har været her i en del år, har jeg været virkelig mange steder i ministeriet og haft fornøjelsen af at arbejde med mange forskellige mennesker og mange forskellige opgaver fra politikudvikling tæt på ministeren, ledelsesbetjening, organisationsudvikling, forhandlinger og implementering.”

Ud over de fagligt meningsfulde opgaver, har det også stor betydning for Thomas, at være på en arbejdsplads, hvor man har det godt socialt. 

”Jeg har søde, sjove, kloge og engagerede kollegaer, og vi har nogle gode sociale arrangementer. Det betyder sindssygt meget i dagligdagen, at man har gode kollegaer, som man glæder sig til at arbejde sammen med.”

Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser

I Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser har vi ansvaret for politikudvikling og ministerbetjening inden for ungdoms- og voksenuddannelserne. Det vil fx sige den forberedende grunduddannelse, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og de almene og erhvervsrettede voksenuddannelser.

Sidst opdateret: 12. oktober 2023