Hop til indhold
Foto Per B

 

Per er ansat i Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser i departementet, hvor han, sammen med sine kollegaer i kontoret for det Forberedende Område, har fokus på de 43.000  unge, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse. 

I kontoret er de ansvarlige for sagsbehandling i forhold til den forbedrende grunduddannelse (FGU), særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU), almen voksen- og efteruddannelsen (VEU), den kommunale ungeindsats (KUI) og en række specialområder. 

Sammen med sine kollegaer arbejder Per med ministerbetjening på det forbedrende område, forbereder politiske forhandlinger, folketingsarbejde, interessenthåndtering og koordinerer arbejdet med andre afdelinger i ministeriet. 

”Siden jeg blev ansat i ministeriet for mere end 20 år og ni ministre siden, har jeg arbejdet mere eller mindre kontinuerligt med unges uddannelsesvalg og vejledning herom i en række forskellige afdelinger - både folkeskoleområdet, erhvervsuddannelserne, gymnasiet samt de videregående uddannelser. Undervejs har jeg haft nogle afstikkere til specifikke opgaver som fx Ministerudvalget for Ungdomsuddannelser, task force for FGU og Pernille Rosenkrantz-Theils politiske sekretariat”.

Per har de seneste år arbejdet mere indgående med den forberedende grunduddannelse (FGU) og været en del af tilblivelsen af det nye uddannelsestilbud til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse. Det har givet mange varierende og meningsfulde arbejdsopgaver.

”Der foregik en række omfattende arbejdsprocesser i ministeret fra regeringen i 2016 besluttede, at der skulle nedsættes ekspertudvalget Bedre veje til en ungdomsuddannelse, til at der i 2019 åbnede FGU-institutioner over hele landet, foregik der i ministeriet en række omfattende arbejdsprocesser. Vi var en lille gruppe medarbejdere, der blandt andet stod for betjening af ekspertgruppe, rapportudarbejdelse, udarbejdelse af regeringssager, bistand ved politiske forhandlinger, landsdækkende informationsmøder samt et omfattende implementeringsarbejde, hvor man som embedsmand får rig mulighed for at bringe sine kompetencer i spil.”

Per ser han stor mening i at arbejde med at udvikle vores uddannelsessystem.

”Det er en fornøjelse, at der er så mange dedikerede kolleger, der alle arbejder for at hjælpe den siddende minister med at forbedre og udvikle vores uddannelsessystem. Som medarbejdere er vi ikke i konkurrence med hinanden - vi har tværtimod en tilskyndelse til at hjælpe hinanden med at få tingene til at lykkes.”
Netop det gode samarbejde, er også noget af det, der motiverer Per i det daglige arbejde.

”Det giver en god stemning på arbejdspladsen, hvor vi heller ikke er bange for at holde en fest! Og så er det bare motiverende i sig selv at arbejde i indre by. Cykelturen til arbejdet på Slotsholmen en sommermorgen kan noget særligt. Den er smuk med de gamle bygninger og kanaler samtidig med, at man får fornemmelsen af, at byen er i gang med at samle kræfter til endnu en dag med hektisk aktivitet.” 

Om Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser

I Afdelingen for Ungdoms- og Voksenuddannelser arbejder vi med politisk betjening af ministeren og Folketinget, sekretariatsbetjening, politikudvikling og sagsbehandling. Afdelingen har en central funktion i at forbedre og udvikle vores uddannelsessystem.

 

Sidst opdateret: 26. september 2023