Hop til indhold

Morten er koordinator i Kontor for Særlige Grupper og Trivsel i Center for Grundskoler i departementet, hvor han både har spændende og meningsfulde arbejdsopgaver. Arbejdet i ministeriet startede allerede, da blev ansat som student under sin uddannelse. 

”Jeg startede som student i sekretariatet for Ny Nordisk Skole i departementet, og efter nogle år med forskellige stillinger i ministeriet, et andet job uden for ministeriet og en jordomrejse med min familie, havde jeg lyst til at komme tilbage til ministeriet og skoleområdet, hvor jeg begyndte i Center for Grundskoler i 2020.”

I Center for Grundskoler er de ansvarlige for politikudvikling, lovgivning og politisk betjening af ministeren og Folketinget på grundskoleområdet. Centret har en central funktion i at idéudvikle og sætte nye initiativer i gang i grundskolen, og kontorerne arbejder tæt sammen, fordi mange udfordringer og forslag til løsninger går på tværs.

Som koordinator bruger Morten en stor del af sin tid på at idéudvikle og bidrage til politikudvikling på grundskoleområdet.  

”Lige nu er vi i gang med at udarbejde en lang række kortlægninger, analyser og anbefalinger i forhold til elever med særlige behov. Her har jeg ansvaret for at koordinere initiativet med andre ministerier og parter på grundskoleområdet samt skabe en sammenhæng til andre projekter i ministeriet.”

I Center for Grundskoler er de ca. 35 medarbejdere, som i dagligdagen er gode sparringspartnere for hinanden på opgaverne. Morten ser netop dét som en stor styrke i forhold til at udvikle sine faglige kompetencer kombineret med løbende nye udfordringer og kurser. 

”Jeg har tidligere været på et projektlederkursus, men til dagligt arbejder vi med en bred vifte af policy og vidensarbejde, og man har mulighed for at prøve forskellige funktioner i ministerbetjeningen.”

Netop variation i opgaverne er noget af det, der motiverer Morten i sit arbejde, og så ser en han stor mening i et job, hvor han hver dag arbejder for at løse vigtige udfordringer sammen med sine kolleger. 

”Det er spændende at lave politisk betjening, og samtidig er der stor variation i arbejdsopgaverne. Jeg synes, at mit arbejde giver så meget mening, da det blandt andet handler om at bidrage til en folkeskole, som bliver bedre til at rumme elever med særlige behov.”

 

Om Center for Grundskoler

I Center for Grundskoler i ministeriets departement arbejder vi med politikudvikling, lovgivning og politisk betjening af ministeren og Folketinget på grundskoleområdet, dvs. både folkeskolen og de frie skoleformer. Centret har en central funktion i idéudvikling og igangsættelse af nye initiativer på grundskoleområdet.

 

Sidst opdateret: 26. september 2023