Hop til indhold

Formålet med behandlingen af personoplysninger

Som led i sit arbejde som offentlig myndighed, modtager ministeriet henvendelser fra borgerne om forskellige forhold vedrørende uddannelse og forskning, herunder også forhold som vedrører de personer, som kontakter ministeriet jf. Forvaltningslovens § 7, stk. 1 og Offentlighedslovens § 1. Med henblik på at yde vejledning og bistand til de personer som henvender sig med spørgsmål, behandles der personoplysninger. 

Formålet med behandlingen af personoplysninger er således, at kunne besvare den konkrete henvendelse, og yde vejledning og bistand til de personer som henvender sig.

I forbindelse med besvarelse af din henvendelse, behandler ministeriet dine personoplysninger, efter reglerne i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Ministeriets hjemmel til behandlingen af personoplysninger

Hvilket retsgrundlag der gøres gældende afhænger af hvilken type oplysninger, der behandles i den konkrete sag. 

Retsgrundlaget for behandling af almindelige personoplysninger findes i databeskyttelsesforordningens art. 6 stk. 1 litra a-f samt databeskyttelseslovens §§ 9 og 10.

Såfremt der behandles følsomme personoplysninger, kan retsgrundlaget herfor findes i databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a-i, samt databeskyttelseslovens § 7, stk. 1-5.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, I forbindelse med ministeriets behandling af dine personoplysninger, som er sikret i databeskyttelsesforordningen. 

Du har ret til:
  • Indsigt – du har til hver en tid ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig.
  • Berigtigelse – du har ret til at bede os om fx at få rettet oplysninger, som er forkerte eller vildledende.
  • Begrænsning – Den registrerede har ret til fra den dataansvarlige at opnå begrænsning i behandlingen af personoplysninger, hvis én af forholdene i art. 18, stk. 1, litra a-d gør sig gældende.  
    Sletning – du har som udgangspunkt ret til at blive slettet, men som offentlig myndighed kan vi normalt ikke slette oplysningerne pga. særlige regler i offentlighedsloven og arkivloven.
  • Indsigelse – hvis du ikke mener, at vi har nogen grund til at bruge dine personoplysninger, har du også ret til at fortælle os det.
  • Dataportabilitet – du har som udgangspunkt ret til at få en kopi af dine oplysninger i et maskinlæsbart format, som du kan give til en anden dataansvarlig. Retten gælder dog ikke, når vi bruger oplysningerne i vores arbejde som offentlig myndighed, men kan fx være relevant, hvis behandlingsgrundlaget er en kontrakt mellem den dataansvarlige og en registreret.

Såfremt du henvender dig på baggrund af behandlingen af din personoplysninger i forbindelse med statistiske projekter, kan du læse mere om dine rettigheder her (datatilsynet.dk).

Dataansvar for persondata i ministeriets it-systemer

På undervisningsområdet stiller Styrelsen for It og Læring (STIL) under Børne- og Undervisningsministeriet en række administrative it-systemer til rådighed for kommuner, regioner og institutioner. For at sikre klarhed om hvem der er dataansvarlig for persondatabehandlinger i disse systemer har STIL udarbejdet en række cirkulæreskrivelser og bekendtgørelser.

Klage til datatilsynet

Du har også ret til at klage til datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine oplysninger på.

Du finder datatilsynets kontaktoplysninger her(datatilsynet.dk)

Dataansvar og databeskyttelsesrådgiver

Vi i ministeriet er dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, og du er altid velkommen til at kontakte os, eller ministeriets databeskyttelsesrådgiver Karsten Vest Nielsen, hvis du skulle have spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger. 

Sidst opdateret: 18. juni 2024