Hop til indhold

Formål

Formålet med behandlingen er at kunne besvare indsigtsanmodningen

Retsgrundlaget 

I henhold til GDPR art. 13, stk. 2, litra b, har den registrerede ret til at anmode den dataansvarlige om indsigt i de oplysninger som den dataansvarlige er i besiddelse af.

Kategorier af personoplysninger

Ministeriet behandler kontaktoplysninger på den person, der henvender sig.

Videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger om bipersoner videregives i visse tilfælde til den, der anmoder om aktindsigt.

Hvor kommer personoplysningerne fra?

Kontaktoplysninger stammer fra den person, der henvender sig til ministeriet. Ved andre typer oplysninger afhænger det af den konkrete sag, hvor oplysningerne stammer fra.

Opbevaring af personoplysninger

Dokumenter med personoplysninger journaliseres efter offentlighedslovens regler og afleveres til arkivmyndighederne efter arkivlovens regler (cirka hvert 5. år). Efter aflevering til arkivmyndighederne bevarer ministeriet en kopi i cirka fem år afhængigt af den samtidige arkivperiode, hvorefter oplysningerne slettes i ministeriet.

Sidst opdateret: 25. juni 2024