Hop til indhold

Europarådet har 47 medlemsstater, Danmark har været medlem siden oprettelsen i 1949.

Europarådet arbejder med at fremme demokrati, menneskerettigheder og retsstatsprincippet i Europa. Europarådets politik handler om

  • det enkelte menneskes personlige udviklingsmuligheder
  • fremme af ansvarlighed, tolerance og solidaritet, forståelse for demokratiets krav til samfundet
  • til det enkelte menneske, respekt for anderledes tænkende og for andre kulturer.

Menneskerettighederne beskyttes af en bred vifte af konventioner udarbejdet af Europarådet, herunder Den Europæiske Menneskerettighedskonvention fra 1950. På uddannelses-, kultur-, ungdoms- og sportsområdet udgør kulturkonventionen fra 1954 rammerne for arbejdet.

Samarbejdet i Europarådet er mellemstatsligt. Det betyder, at medlemslandene kun forpligtes af de beslutninger, som Ministerkomitéen, der er det overordnede, besluttende organ, træffer, i det omfang de vedtages af folketinget og gennemføres nationalt.

Europarådets uddannelsesarbejde

Ministeriet er medlem af Europarådets Steering Committee for Educational Policy and Practice (CDPPE). Uddannelseskomiteen arbejder på at styrke medborgerskabsundervisningen og undervisningen i menneskerettigheder. Det er opfølgning på Europarådets Action Plan fra 2015 ”The fight against violent extremism and radicalisation leading to terrorism”, hvor uddannelse indtager en central rolle.

Læs mere (coe.int)

Europarådets ungdomsarbejde

Ministeriet er medlem af Europarådets Steering Committee for Youth (CDEJ) og Joint Council on Youth (CMJ). CDEJ foregår myndighedssamarbejde om udvikling af politik på ungdomsområdet. Det er politik, der bidrager til unges integration i samfundet på lokalt/regionalt/nationalt/europæisk niveau.
I CMJ arbejdes der med at opbygge de unges kapacitet til at være aktive medborgere. Udgangspunktet er de europæiske menneskerettigheder, og arbejdet er blandt andet opfølgning på Europarådets Action Plan fra 2015 ”The fight against violent extremism and radicalisation leading to terrorism”.

Læs mere (coe.int)

 

 

 

Sidst opdateret: 21. marts 2023