Hop til indhold

Uddannelsesinstitutioner kan indgå i campussamarbejder, som rent praktisk består i, at bygningerne ligger i fysisk nærhed af hinanden. Det vil typisk være i form af en fælles bygning eller som bygninger, der grænser op til hinanden.

Et campussamarbejde kan bestå af forskellige selvejende uddannelsesinstitutioner og kommunale institutioner. Det kan eksempelvis være med et alment gymnasium, en erhvervsskole, et VUC, en produktionsskole, 10. klasse og UU-vejledning. Ved campus kan der også ligge et idrætsanlæg, kulturhus, musikskole eller lignende.

Institutionernes fysiske placering giver et tættere lokalt samarbejde mellem forskellige uddannelser om at skabe et mere sammenhængende og attraktivt uddannelsesmiljø i lokalområdet. Derudover giver en campus mulighed for bedre udnyttelse af lokale- og andre bygningsmæssige faciliteter, eksempelvis ved fælles udnyttelse af kantine, idrætsfaciliteter m.v.

Regelgrundlag for etablering og styring af en campus

Campussamarbejde er i dag ikke en selvstændig reguleret samarbejdsform. Uddannelsesinstitutioner kan derfor i dag lave samarbejdsaftaler om i fællesskab at eje og drive bygninger, herunder etablere administrative fællesskaber. Uddannelsesinstitutionerne skal dog være opmærksom på en række eksisterende begrænsninger for campussamarbejder, blandt andet:

  • Et campussamarbejde kan ikke etableres som en selvstændig juridisk enhed. Det kan for eksempel ikke etableres som et interessentselskab.
  • Kommuner må ikke yde til uddannelsesinstitutioners driftsbudget, men må alene yde til anlægsudgifter.
  • Uddannelsesinstitutioner må ikke bygge med henblik på at udleje til andre uddannelsesinstitutioner eller andre aktører.
  • Uddannelsesinstitutioner må ikke drive kollegium inden for rammerne af en campussamarbejdsaftale.
Sidst opdateret: 27. juni 2023