Hop til indhold

Som øverste ansvarlig for institutionens virke skal bestyrelsen engagere sig uddannelsespolitisk i institutionens virke og udvikling. Det medfører blandt andet, at bestyrelsen løbende skal være med til at sikre, at kvaliteten i undervisningen er så høj som overhovedet muligt. Bestyrelsen skal holde sig opdateret med ministeriets uddannelsespolitik – herunder reformer og initiativer.

Bestyrelsens ansvar og opgaver omfatter i hovedtræk:

  • Sikre at institutionen til hver en tid har den rette ledelse
  • Fastsætte institutionens strategi i samarbejde med øverste leder
  • Være medvirkende til at politiske reformer og initiativer implementeres på institutionen
  • Træffe beslutninger om institutionens udbud af uddannelser, aktivitet og kapacitet
  • Sikre en forsvarlig forvaltning af institutionens midler, herunder at godkende budget og regnskab for institutionen.Bestyrelsen skal varetage institutionens interesser i enhver henseende og sikre optimale rammer for institutionens virksomhed.

Det er ligeledes, i samarbejde med ledelsen, bestyrelsens opgave at sikre, at institutionen lever op til de politiske mål, der fra ministeriets side fastsættes i relation til hhv. undervisningens tilrettelæggelse og udførelse.

Helt overordnet skal bestyrelsen og ledelsen på de enkelte institutioner forestå de opgaver, som følger af princippet om selvforvaltning inden for de lovgivningsmæssige rammer for deres virke.

Sidst opdateret: 27. juni 2023