Hop til indhold

Operation Dagsværk er en græsrodsorganisation, der drives af frivillige unge på de danske ungdomsuddannelser. Operation Dagsværk eksisterer i alle nordiske lande og har været i Danmark siden 1984.

Operation Dagsværk udvikler og gennemfører hvert år en oplysningskampagne for eleverne på de danske ungdomsuddannelser. Kampagnen er målrettet et internationalt udviklingsprojekt, der udføres i regi af en dansk udviklingsorganisation. Udviklingsprojektet vælges suverænt af eleverne selv.

Hvert år gennemføres Dagsværkdagen, hvor der samles ind til det internationale udviklingsprojekt, der er blevet valgt. Der samles ind ved, at eleverne på de danske ungdomsuddannelser kan vælge at give et ”dagsværk” og herigennem støtte op om det pågældende års udviklingsprojekt.

Gå til Operation Dagsværks hjemmeside (od.dk). 

Sidst opdateret: 11. december 2023