Hop til indhold

Alle har ret til et godt læringsmiljø, så undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor gennemfører Børne- og Undervisningsministeriet en trivselsmåling, der bidrager til at afdække, hvor der er brug for en særlig indsats og opfølgning i forhold til den faglige og sociale trivsel.

Anvendelse af centralt trivselsværktøj

Som en del af en bred politisk aftale er det besluttet at justere de gymnasiale trivselsmålinger. Justeringen betyder blandt andet, at det fra målingen i skoleåret 2019/2020 er obligatorisk for gymnasierne at anvende et centralt trivselsværktøj, som Styrelsen for It og Læring stiller til rådighed. Målingens gennemførsel er fastsat i bekendtgørelse af elevers trivsel i de gymnasiale uddannelser (retsinformation.dk).

Brug af UNI-login til trivselsmålingen

For at få adgang til at besvare trivselsmålingen skal eleverne benytte UNI-login for at logge ind. Det betyder, at I skal sikre jer, at eleven er tilknyttet jeres institution på hovedinstitutionsniveau i UNI-login. Har I brug for hjælp til UNI-login, kan I søge hjælp på viden.stil.dk

Databeskyttelse

Styrelsen for It og Læring er dataansvarlig i forbindelse med trivselsmålingen. Trivselsmålingen indsamles som en statistisk undersøgelse. Det betyder at elevens lærere og andre, der arbejder med eleverne, ikke må have adgang til de enkelte elevers besvarelser, men alene til elevernes samlede svar på klasse- og institutionsniveau.

Hvilke uddannelser skal trivselsmålingen gennemføres for

  • 3-årig stx
  • 2-årig Hf
  • Hhx
  • Htx
  • 2-årig stx
  • Pre International Baccalaureate
  • 3-årig Hf
  • Team Danmark 4-årigt forløb
Sidst opdateret: 3. oktober 2023