Hop til indhold

Der er i dag et stort antal almene gymnasier og hf-kurser, private gymnasier og hf-kurser, studenterkurser samt erhvervsskoler og voksenuddannelsescentre, der er godkendt af ministeriet til at udbyde og varetage én eller flere af de gymnasiale uddannelser.

Gymnasier, hf-kurser og studenterkurser er selvejende institutioner under ministeriet.

Institutionerne har mulighed for og pligt til at samarbejde om en række områder. De har også mulighed for at lægge sig sammen eller spalte sig i nye institutioner. 

Det gælder for alle selvejende institutioner, at de skal være uafhængige i deres virke.

Oprettelse og nedlæggelse

Ministeren kan oprette en institution, hvis den indgår som et hensigtsmæssigt led i opfyldelsen af konstaterede eller forventede behov for sådanne institutioner.

Ministeren kan også nedlægge en institution, hvis der ikke længere er behov for institutionen, eller hvis den på grund af sin økonomiske situation skønnes uegnet til at fortsætte sin virksomhed.

Det er de enkelte bestyrelser, der træffer beslutning om sammenlægning eller spaltning af de offentlige gymnasier, hf-kurser og studenterkurser. Beslutningerne skal indstilles til og godkendes af ministeren.

Ministeren kan fastsætte regler for godkendelsen, herunder om anmeldelsesfrister og anmeldelsesdepositum for private gymnasier, hf-kurser og studenterkurser.

Udbud og godkendelsesprocedure

Det er ministeren, der godkender institutioner til udbud af de gymnasiale uddannelser. Det sker typisk i forbindelse med en konkret ansøgning om udbudsgodkendelse.

Regionsrådet skal i forbindelse med godkendelsen af et nyt udbud af en gymnasial uddannelse afgive indstilling om den stedlige placering af udbuddet.

Ansøgninger om udbud af de gymnasiale uddannelser skal rettes til:

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
Kontor for Gymnasier
Teglholmsgade 1, 
2450 København SV
stuk.kg@stukuvm.dk 

Ansøgningsprocedure og vurderingskriterier for ansøgninger om nye gymnasiale udbud i skoleåret 2024/25

Læs mere om ansøgningsproceduren og de overordnede vurderingskriterier, der lægger til grund for vurdering og beslutning om etablering af nye gymnasiale udbud:
Ansøgningsprocedure og vurderingskriterier for ansøgninger om nye gymnasiale udbud i skoleåret 2025/26 (pdf)

Udlagte udbud

Der er etableret en mangeårig praksis for, at to institutioner kan godkendes til at samarbejde om et udbud. Dette kan for eksempel ske ved, at institutionen med en eksisterende udbudsgodkendelse ansøger om godkendelse til at udlægge dette udbud til en anden institution med henblik på, at den pågældende institution kan drive udbuddet. Læs mere om udlagte gymnasiale udbud på det gymnasiale område (pdf).

Kostafdelinger

For at kunne oprette og drive en kostafdeling, skal institutionen have en godkendelse af Børne- og Undervisningsministeriet.

Institutioner, der ønsker at oprette en kostafdeling, skal sende en begrundet ansøgning Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som herefter behandler ansøgningen. Ansøgningen skal indeholde udtalelser fra regionen og stedlige interessenter.

Læs mere om ansøgningsproceduren og vurderingskriterier for ansøgninger om godkendelse af kostafdelinger for almengymnasial uddannelse (pdf).

Sidst opdateret: 19. marts 2024