Hop til indhold

I læreplanerne fastsættes for hvert fag:

  • fagets identitet og formål
  • faglige mål og indhold
  • tilrettelæggelse – didaktik, arbejdsformer og samspil med andre fag
  • evaluering, prøveformer og bedømmelseskriterier.

Den gældende læreplan ved elevens start på en gymnasial uddannelse eller et eux-forløb er i hovedreglen gældende for eleven, indtil eleven afslutter uddannelsesforløbet. Der gælder dog visse undtagelser.

Læreplaner 2017

De nye læreplaner gælder for undervisning af elever og kursister, der påbegynder gymnasial uddannelse (htx, hhx, stx og hf), gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag), et eux-forløb eller gymnasial supplering efter den 1. august 2017 (for elever på toårig stx dog først efter den 1. august 2018).

Dog kan der ikke undervises efter nye læreplaner for fag med centralt stillet skriftlig prøve, som vil skulle afsluttes i en eksamenstermin, hvor de nye centralt stillede skriftlige prøver endnu ikke foreligger. Det kan for eksempel være, hvis der i et forløb på toårig hf eller i et eux-forløb indgår et fag fra en treårig gymnasial uddannelse, og hvis faget afsluttes på et tidspunkt, hvor der endnu ikke foreligger en centralt stillet skriftlig prøve med udgangspunkt i den nye læreplan. Det kan også være, hvis en hf-enkeltfagskursist skal aflægge skriftlig prøve i et fag, hvor der endnu ikke foreligger en centralt stillet skriftlig prøve, fordi de nye skriftlige prøver udarbejdes med udgangspunkt i indfasningen af fuldtidsuddannelserne. I sådanne tilfælde vil elever og kursister skulle følge de hidtil gældende regler og læreplaner.

Læreplaner 2013 og 2015

Elever og kursister, som har påbegyndt deres gymnasiale uddannelsesforløb før den 1. august 2017, har mulighed for at modtage undervisning og aflægge prøve efter de nye læreplaner, hvis institutionens leder beslutter dette inden undervisningens start i det pågældende fag. Dette er muligt for fag, der ikke afsluttes med en centralt stillet skriftlig prøve.

Der vil ikke kunne aflægges prøve efter de nye læreplaner i henholdsvis studieområdeprojektet på hhx og htx og studieretningsprojektet på stx før den første ordinære prøvetermin, det vil sige før skoleåret 2019/20. 

Anvendelse af gymnasiale 2017-læreplaner (stx, hhx, htx, hf, hf-e) i eux-forløb

Elever i eux-forløb vil kunne færdiggøre deres eux-forløb efter de regler, der var gældende på optagelsestidspunktet (tidspunktet for elevens optagelse på erhvervsuddannelsen, det vil sige grundforløbets 2. del).

Eleverne vil kunne overgå til en ny version af erhvervsuddannelsen, herunder med anvendelse af de nye læreplaner for stx, hhx, htx, hf og hf-e efter overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan, hvis eleven og elevens eventuelle praktikvirksomhed ønsker det.

Sidst opdateret: 2. august 2023