Hop til indhold

På frie fagskoler kan unge, der er fyldt 16 år, har afsluttet 9. klasse eller har afsluttet 10 års skolegang, modtage undervisning i praktiske eller erhvervsrettede fag kombineret med undervisning af bred almen karakter.

Elever på en fri fagskole opnår ikke formelle erhvervsrettigheder, når de er færdige på skolen, men de modtager en undervisning, der skal forberede dem på et videre uddannelsesforløb.

Undervisningen og samværet på frie fagskoler skal leve op til de tre hjørnesten i lovgivningen (retsinformation.dk):

  • livsoplysning
  • folkelig oplysning og
  • demokratisk dannelse.

Internatskoler

Frie fagskoler er kostskoler, det vil sige, at eleverne bor på skolen. Et ophold på en fri fagskole omfatter derfor ikke kun undervisning, det omfatter også samvær uden for undervisningen.

Der opkræves elevbetaling for opholdet.

10. klasse

Mange af skolerne tilbyder 10. klasse. Hvis en skole tilbyder 10. klasse, skal eleverne:

  • modtage en undervisning i dansk engelsk og matematik, som står mål med undervisningen i folkeskolen i disse fag
  • i brobygning
  • have udarbejdet en uddannelsesplan i samarbejde med forældrene
  • lave den obligatoriske selvvalgte opgave
  • have mulighed for at aflægge folkeskolens prøver i 10. klasse.

Tilsyn

Ministeriet fører tilsyn med, at undervisningen og samværet på en fri fagskole lever op til lovens krav. Ministeriet fører desuden tilsyn med skolernes økonomi for at sikre, at tilskudsbetingelserne er overholdt, herunder at skolerne er uafhængige, og at en skoles midler alene kommer skole- og undervisningsvirksomheden til gode.

Skoleforeningen

De frie fagskoler er organiseret i Foreningen Frie Fagskoler, som yder rådgivning om skoledrift og varetager pædagogisk udviklingsarbejde.
Sidst opdateret: 4. januar 2024