Hop til indhold

Et prøvebevis udstedes, når en kursist har gennemført undervisningen og har aflagt prøve i et FVU-fag. Hvis en kursist har deltaget i undervisningen, men ikke har aflagt prøve, kan et deltagerbevis udstedes. 

Beviser for FVU forløb, der er påbegyndt efter 1. august 2020

Prøvebevis

Beskrivelse af prøvebevis (pdf)

Eksempel på prøvebevis (pdf)

Prøvebevis på engelsk

Tekst til prøvebevisets bagside (pdf)

Deltagerbevis

Der er ingen formkrav til deltagerbeviser og attestationer. Du kan læse mere om deltagerbeviser i FVU-bekendtgørelsens § 14 (retsinformation.dk). For at sikre bevisernes og attestationernes validitet, foreslår ministeriet følgende modeller:

Beskrivelse af bevis for deltagelse (pdf)

Eksempel på deltagerbevis (pdf)

Attestation for bestået trin

Eksempel på attestation for bestået trin (pdf)

Sidst opdateret: 9. april 2024