Hop til indhold

Når du er ude som censor, skal du observere om de forhold og rammer, der er for prøven, er i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, der er fastsat i eksamensbekendtgørelsen. Hvis du oplever kritisable forhold i forbindelse med prøveafholdelsen eller får formodning om væsentlige problemer eller mangler i institutionens varetagelse af uddannelsen, er du som censor forpligtet til at udfylde en censorindberetning. Det kan du læse mere om i §28 i den erhvervsrettet eksamensbekendtgørelse (retsinformation.dk).

Du skal benytter formularen på denne side til indberetningen. Når du har udfyldt formularen behøver du ikke underskrive det og scanne det ind fra din e-mailadresse. Den udfyldte formular sendes til den institution, hvor prøven har fundet sted med cc: kopi til Kontor for Prøver, Eksamen og Test på e-mailadressen evprover@stukuvm.dk

Sidst opdateret: 2. august 2023