Hop til indhold

Læringskonsulenterne tilbyder faglig vejledning og rådgivning til alle FGU-institutioner i et tæt samarbejde med FGU-teamet i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Målet er at understøtte implementeringen og den løbende faglige udvikling på de enkelte institutioner og skoler.

Læringskonsulenterne er ansat i BUVM på baggrund af deres store kendskab til sektoren og erfaringer fra FGU, VUC og erhvervsskoleområdet.

Læringskonsulenterne indgår som en vigtig del i tilsynsarbejdet, hvor de understøtter særligt udfordrede skoler i tilsyn gennem rådgivningsforløb, og bistår skoler og uddannelsesinstitutioner med at styrke læring og trivsel hos eleverne. Samtidig har de en rolle i forhold til at støtte skoleledere og lærere i implementeringen af reformer og løbende regelændringer. Med deres indgående kendskab til skolens hverdag medvirker de til at sikre, at BUVM's initiativer på området tager afsæt i viden om skolens hverdag.

Læringskonsulenterne varetager opgaver i relation til fag og faglige temaer på FGU, både internt i Styrelen for Undervisning og Kvalitet og i form af initiativer rettet direkte mod sektoren som blandt andet temadage, dialogmøder og inspirationsseminarer. Læringskonsulenterne indgår også i skrivningen af læreplaner og vejledningsmaterialer, bidrager til udvikling af prøver og udarbejder materiale til emu.dk.

Sidst opdateret: 30. januar 2024