Hop til indhold

Den centrale tilsyn

Ministeriet vil løbende følge op på de enkelte institutioners performance eksempelvis overgang til uddannelse eller beskæftigelse samt de retningsgivende mål på nationalt niveau i de enkelte kommuner og institutioner via et statsligt kvalitetstilsyn og driftstilsyn.

Ministeriets rolle i relation til de selvejende institutioner er på den ene side at udforme generelle mål og rammebetingelser for den lokale styring og på den anden side at følge op på, om institutionerne konkret opfylder de fastsatte mål og krav. Det sker blandt andet gennem det centrale tilsyn.

Tilsynet skal dels opfange problemsager og dels overvåge, om rammebetingelserne er hensigtsmæssige for institutionernes virksomhed og realisering af de politisk fastsatte mål.

Sidst opdateret: 21. juni 2023