Hop til indhold

Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen udpeger sin formand blandt bestyrelsens udefrakommende medlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin vedtægt og forretningsorden for institutionens ledelse og virke – inden for de rammer ministeriet har fastsat. 

Rammerne om institutionens ledelse, ansvar og opgaver reguleres af kapitel 3 i lov om institutioner for forberedende grunduddannelse (retsinformation.dk) samt bekendtgjorte regler, som følger af lovens bemyndigelser.

Bestyrelsens medlemmer udpeges i deres personlige egenskab og skal tilsammen have erfaring fra relevante ungdomsuddannelser og arbejdsmarkedet for ufaglært beskæftigelse samt med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi, herunder vurdering af budgetter og regnskaber. Som bestyrelse for en selvejende institution er det medlemmernes opgave at varetage og repræsentere institutionens interesse.

Bestyrelsens ansvar

I forlængelse heraf er det bestyrelsen, som bærer ansvaret for institutionens overordnede ledelse. Den er blandt andet ansvarlig for institutionens drift og forvaltning af de statslige tilskud, ansættelse og afskedigelse af institutionens ledelse og medarbejdere. Bestyrelsen fastsætter også retningslinjerne for ledelsens virksomhed og kan bemyndige lederen til i nærmere bestemt omfang at udøve beføjelser, der er tillagt bestyrelsen.

 

FGU-institutionens bestyrelse

Opdateret 11/03 2020 kl. 11:41

Den første bestyrelse kan ikke selv ændre sin midlertidige vedtægt. Den midlertidige vedtægt er fastsat af Børne- og Undervisningsministeren. Den første bestyrelse kan dog indstille en ændring af den midlertidige vedtægt, som Undervisningsministeren vil sagsbehandle med henblik på en eventuel ændring af den midlertidige vedtægt.

Sidst opdateret: 21. juni 2023