Hop til indhold

Som kontaktperson skal du hjælpe med det praktiske omkring undersøgelsen for at sikre, at vi får indsamlet de tilstrækkelige besvarelser fra skolen. 

Som det første, vil vi bede dig læse og gemme rollebeskrivelsen for kontaktpersoner, som beskriver, hvad du som kontaktperson skal løse i forbindelse med Grundskolepanelet, og hvornår aktiviteterne skal finde sted. 

Hent rollebeskrivelse for kontaktpersoner (pdf)

Personalelister

Fra hver skole skal vi bruge en personaleliste med en oversigt over skoleledelsen samt matematik- og dansklærere på udvalgte klassetrin (2., 4., 6. og 8. klasse). Hvis du er kontaktperson på en folkeskole, skal vi også bruge en oversigt over pædagoger, som indgår i undervisningen.

Vi skal bruge personalelisten til at sende spørgeskemaer ud til det relevante personale.

Alle kontaktpersoner modtager en mail fra os, med relevante links mv. Hvis du ikke har modtaget en mail fra os, så send os en mail, og vi finder en løsning. 

Når skabelonen er udfyldt, skal det uploades via et sikkert link, som du finder i den mail, du har modtaget fra os med overskriften ”Til kontaktperson for Grundskolepanelet: Udfyldelse af personaleliste".

Find tidsplan for Grundskolepanelet i 2024.

Fortrolighed

Styrelsen for It og Læring og Styrelsen for Undervisning og Kvalitet behandler alle personoplysninger og svar fra respondenter fortroligt.

Endvidere vil kontaktpersonen blive vejledt i at behandle al viden, som vedkommende får i forbindelse med undersøgelsen fortroligt. Kontaktpersonen må ikke bruge denne viden til andre formål end afvikling af undersøgelsen.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål om kontaktpersonens rolle, forløbet omkring gennemførelsen af undersøgelsen eller udfyldelse af tilmeldingsspørgeskemaet, er du altid velkommen til at kontakte Styrelsen for It og Læring på surveyfunktionen@stil.dk.

Hvis du har spørgsmål om Grundskolepanelet generelt, er du altid velkommen til at kontakte Styrelsen for Undervisning og Kvalitet på grundskolepanel@stukuvm.dk.

Sidst opdateret: 26. februar 2024