Hop til indhold

En arbejdsgruppe bestående af parter på grundskole- og ungdomsuddannelsesområdet skal foreslå konkret(e) model(ler) for en mere grundlæggende justering af uddannelsesparathedsvurdering (UPV).

Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) er dog justeret allerede fra skoleåret 2022/23, så ingen elev fremover erklæres ”ikkeuddannelsesparat”. Det er sket som første fase i ændringer af reglerne om UPV’en, hvor der lægges vægt på, at alle elever er parate til noget, fx 10. klasse eller forberedende grunduddannelse (FGU). 

Arbejdsgruppen skal aflevere anbefalinger til børne- og undervisningsministeren i efteråret 2022 med henblik på efterfølgende drøftelse i folkeskoleforligskredsen, ligesom gymnasieforligs-kredsen og eud-aftalekredsen inddrages. Ændringer af uddannelsesparathedsvurderingen skal træde i kraft fra skoleåret 2024/25.

Frem til skoleåret 2024/2025 skal skolen fortsat foretage en vurdering af elevernes uddannelsesparathed i 8. klasse og med opfølgning i 9. og 10. klasse. Fra 1. oktober 2022 vil ingen elever blive vurderet ikke-uddannelsesparate.

Sidst opdateret: 15. november 2023