Hop til indhold

Skoler kan gennemføre frivillige, adaptive test i udvalgte fag i en overgangsperiode fra skoleåret 2022/2023 til og med skoleåret 2025/26, indtil Folkeskolens Nationale Færdighedstest er færdigudviklet.

De frivillige, adaptive test er de nationale test i engelsk og fysik/kemi, som tidligere var obligatoriske, samt test i biologi, geografi og dansk som andetsprog, som skolerne tidligere har kunnet anvende frivilligt.

Frivillige, adaptive test 
Klassetrin Tilgængelige frivillige, adaptive test
4. klasse

Engelsk

5. klasse

Dansk som andetsprog

7. klasse

Dansk som andetsprog
Engelsk

8. klasse 

Biologi
Fysik/kemi
Geografi

 

I overgangsperioden kan skoler frivilligt gennemføre disse test. Det er de samme test som før, og testene er således fortsat adaptive. Testene har de samme profilområder, opgaver, opgavetype m.v., og de skal gennemføres i det samme it-system. 

Testene kan bruges på flere klassetrin

En frivillig, adaptiv test kan bruges på det klassetrin, som testen er målrettet, og på klassetrinnet over eller under det klassetrin, som testen er målrettet. Det betyder eksempelvis, at testen i engelsk, der er målrettet 4. klasse, også kan gennemføres i 3. og 5. klasse.  

Testperiode

Det er muligt at gennemføre de frivillige, adaptive test i begyndelsen af skoleåret, så de fx kan benyttes i planlægningen af undervisningen for resten af skoleåret. Det kan forhindre, at testene får karakter af en ”prøve” i slutningen af året og de uhensigtsmæssigheder, det kan medføre. De frivillige, adaptive test kan gennemføres i forlængelse af de obligatoriske test i læsning og matematik. 

Frivillige, adaptive test kan gennemføres i overgangsperioden i uge 43-47, og testene kan bookes fra og med uge 40. 

Testene kan bookes, tilgås og gennemføres i www.testogprøver.dk

Download printvenlig oversigt over testperioden og klassetrin for de forskellige test (pdf)

Vejledning til lærerne 

I vejledningen kan du finde information om, hvor du booker og gennemfører de frivillige, adaptive test. Du kan også læse om testtid og hvilke profilområder i de forskellige fag, der bliver testet i.

Vejledningen indeholder desuden vigtig information om fortrolighed af testresultater og testopgaver, som du skal kende i forbindelse med formidling af resultater fra en frivillig, adaptiv test. 

Vejledning om de frivillige, adaptive test (pdf)
Senest opdateret i august 2023.

 

Ofte stillede spørgsmål om de frivillige, adaptive test

Opdateret 04/09 2023 kl. 10:28

I udgangspunktet varer en frivillig, adaptiv test 45 minutter. I starten af et testforløb er testen markeret rød. 40 minutter efter teststart er elevernes testforløb enten gult eller grønt. Hvis testresultatet er gult, kan man enten afslutte testen eller forlænge den med 15 minutter. Du kan forlænge flere gange.

Opdateret 04/09 2023 kl. 10:28

Eleverne må anvende papir og skriveredskaber ved alle test.

Opdateret 01/09 2023 kl. 11:24

I hvert fag testes eleverne inden for overordnede profilområder. Profilområderne svarer ikke direkte til færdigheds- og vidensområderne i Fælles Mål for fagene, men er tæt koblet til det faglige indhold, som testes inden for de tre profilområder, og til færdigheds- og vidensområderne. 

Profilområder i de frivillige, adaptive test

Test Profilområde
Engelsk Læsning
Ordforråd 
Lytning (4. klassetrin) / Sprog og sprogbrug (7. klassetrin) 
Dansk som andetsprog Sprog og sprogbrug
Ordforråd 
Læseforståelse 

Biologi

Den levende organisme
Levende organismers samspil med hinanden og deres omgivelser 
At bruge biologien: Biologiens anvendelse, tankegang og arbejdsmetoder
 Fysik/kemi  Energi og energiomsætning
Fænomener, stoffer og materialer 
Anvendelse og perspektiv 
 Geografi Naturgrundlaget 
Kulturgeografi 
At bruge geografi 

Testens resultater er ikke dækkende for, men giver en generel indikation af elevernes faglige niveau i de områder af faget, der testes i.

Opdateret 25/08 2023 kl. 13:00

Opdateret 25/08 2023 kl. 12:32

De frivillige, adaptive test bliver gennemført i det samme testsystem som de tidligere obligatoriske nationale test. Lærere og elever får adgang til systemet fra www.testogprøver.dk.

Du skal booke tid til testgennemførslen ligesom ved de tidligere nationale test. Du kan booke testene fra og med uge 40.

Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

De frivillige, adaptive test er nogle af mange initiativer under den politiske aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen. 
Tilsammen har de forskellige initiativer til formål at styrke evalueringskulturen i folkeskolen ved at

  • bidrage til løbende evaluering og feedback til alle elever
  • bidrage til, at der følges op på elever, der oplever udfordringer
  • styrke den enkelte skole og det lokale skolevæsens evalueringskapacitet.

Aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen blev indgået af Folkeskoleforligskredsen i efteråret 2021 efter en tæt dialog med folkeskolens parter i Sammen om Skolen.

Læs mere om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

Sidst opdateret: 13. oktober 2023