Hop til indhold

Folkeskolens Nationale Overgangstest gennemføres i et testsystem, der er udviklet til formålet. Testsystemet til Folkeskolens Nationale Overgangstest er simplere og har begrænset funktionalitet sammenlignet med det tidligere testsystem for nationale test. Det betyder blandt andet, at der vises færre og simplere tilbagemeldinger og visninger af elevernes testresultater.

I testsystemet kan læreren se elevens testresultat i form af elevens antal korrekte svar (point) ud af det samlede antal korrekte svarmuligheder i testen. Der kan også ses elevens antal korrekte svar inden for hvert profilområde i testen.

Derudover kan læreren se en oversigt over fordelingen af testresultater på landsplan. Opgørelsen viser elevernes point opgjort på landsplan i et antal intervaller. Ud fra oversigten er det muligt at vurdere den enkelte elevs resultat i forhold til, hvordan resultaterne er fordelt på landsplan i det pågældende skoleår. 

Skriftlig tilbagemelding til forældre om resultatet

Forældre skal have en skriftlig tilbagemelding fra skolen om deres barns resultat fra Folkeskolens Nationale Overgangstest. Tilbagemeldingen til forældrene skal indeholde elevens resultat fra testen og bør formidles i sammenhæng med den øvrige viden, skolen har om eleven. 

I vejledningen herunder kan du læse mere om den skriftlige tilbagemelding samt finde eksempler på, hvordan tilbagemeldingen kan se ud. Der kan også findes et faktaark til forældre, som kort forklarer baggrunden for Folkeskolens Nationale Overgangstest og de mere simple resultater. 

Vejledning om skriftlig tilbagemelding til forældre (pdf)

Eksemplerne og faktaarket er til frivillig brug og kan også findes herunder. 

Eksempler på skriftlige tilbagemelding til forældre (word)

Faktaark om Folkeskolens Nationale Overgangstest (pdf)

Sådan læses fordelingen af testresultater på landsplan 

I vejledningerne nedenfor kan du læse om, hvordan fordelingen af testresultater på landsplan i henholdsvis læsning og matematik skal læses. 

Tillæg til kapitel 5 i Vejledning om Folkeskolens Nationale Overgangstest - Sådan læses landsresultaterne for læsning (pdf)

Tillæg til kapitel 5 i Vejledning om Folkeskolens Nationale Overgangstest - Sådan læses landsresultaterne for matematik (pdf)

Sidst opdateret: 27. januar 2023