Hop til indhold

Det tager flere år at udvikle, afprøve og implementere Folkeskolens Nationale Færdighedstest. Derfor indføres Folkeskolens Nationale Overgangstest i overgangsperioden frem til og med skoleåret 2025/26. Folkeskolens Nationale Overgangstest er en lineært tilpasset udgave af de nationale test i dansk (læsning) og matematik, som gennemføres i et simpelt, midlertidigt it-system. 

Folkeskolens Nationale Overgangstest vil være baseret på det faglige indhold fra de nationale test i dansk (læsning) og matematik. Folkeskolens Nationale Overgangstest placeres tidligere på skoleåret, så de kan benyttes i planlægningen af undervisningen i resten af skoleåret.

Testene er obligatoriske at gennemføre i dansk (læsning) og matematik. Tabellen viser en oversigt over de obligatoriske test, som skal anvendes fra skoleåret 2022/23.

Oversigt over obligatoriske test
Klassetrin Obligatoriske test i dansk (læsning) Obligatoriske test i matematik
2. klassetrin Læsning Matematik
3. klassetrin Læsning  
4. klassetrin Læsning Matematik
5. klassetrin
 
6. klassetrin Læsning Matematik
7. klassetrin   Matematik
8. klassetrin Læsning Matematik

 

Testene giver lærere og forældre et indblik i den enkelte elevs faglige niveau inden for de områder af fagene, der testes i. Testene er digitale og selvrettende. 

Det lineære testprincip

Testene er lineære, hvilket betyder, at alle elever på et klassetrin får de samme opgaver i den samme rækkefølge. På den måde adskiller Folkeskolens Nationale Overgangstest sig fra de nationale test, som tilpassede sig elevens faglige niveau undervejs i testforløbet, og hvor eleverne fik forskellige opgaver alt efter, hvordan de svarede på opgaverne. 

Folkeskolens Nationale Overgangstest kan på den måde bidrage til en mere gennemskuelig testsituation for elever og lærere. Det lineære testprincip kan dog betyde, at fagligt udfordrede elever vil opleve at få flere svære opgaver, end de har været vant til i de nationale test. Ligesom det lineære testprincip kan betyde, at fagligt stærke elever oplever at få færre meget vanskelige opgaver. Lærerne bør have en særlig opmærksomhed på dette før, under og efter testen.

Sidst opdateret: 5. januar 2023