Hop til indhold

Med en systematisk evalueringspraksis kan skolerne arbejde for at sikre, at alle elever får det bedste ud af deres skolegang og gode forudsætninger for at styrke deres faglige og alsidige udvikling.

Test- og evalueringsbanken er en samlet indgang til viden og redskaber om formativ evaluering. Skolerne kan bruge indholdet i test- og evalueringsbanken som udgangspunkt for arbejdet med at styrke deres evalueringskultur til gavn for elevernes læring og trivsel.

Test- og evalueringsbanken indeholder blandt andet: 

  • dialogværktøj til skolernes ledelser med inspiration til, hvordan de organiserer arbejdet med at udvikle evalueringskulturen
  • dialogværktøj til lærerteams med inspiration til, hvordan skolerne kan styrke deres evalueringspraksis
  • konkrete redskaber til formativ evaluering og feedback-ark til eleverne
  • cases fra skoler, der arbejder med at udvikle en formativ evalueringspraksis
  • links til forskellige tests, og inspiration til, hvordan de kan bruges formativt
  • viden om formativ evaluering. 

Gå til test- og evalueringsbanken (emu.dk)

Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

Meddelelsesbogen er ét af mange initiativer under den politiske aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen. 

Test- og evalueringsbanken er ét af mange initiativer under den politiske aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen. 

  • bidrage til løbende evaluering og feedback til alle elever
  • bidrage til, at der følges op på elever, der oplever udfordringer
  • styrke den enkelte skole og det lokale skolevæsens evalueringskapacitet.

Aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen blev indgået af Folkeskoleforligskredsen i efteråret 2021 efter en tæt dialog med folkeskolens parter i Sammen om Skolen.

Læs mere om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

Sidst opdateret: 12 timer siden