Hop til indhold

Det er afgørende for elevers udvikling af sprog- og læsefærdigheder i indskolingen, at skolerne tidligt er opmærksomme på børn med sprog- og læsevanskeligheder. Hvis skolen opdager eleverne tidligt, kan de hurtigt sætte ind med støtte, så eleverne hjælpes til at klare sig bedst muligt. 

Som en del af aftalen om fremtidigt evaluerings- og bedømmelsessystem er det besluttet, at tre værktøjer i de næste år skal tages i brug for tidligt at opdage elever med sprog- og læsevanskeligheder. 

Obligatorisk redskab til sprogvurdering i børnehaveklassen 

Fra skoleåret 2024/2025 bliver det obligatorisk at anvende et nyt nationalt redskab til sprogvurdering i børnehaveklassen.

Læs mere om sprogvurdering (uvm.dk).

Screening for læsevanskeligheder i 1. klasse

Fra skoleåret 2025/2026 bliver det obligatorisk at screene alle elever for læsevanskeligheder i 1. klasse.

Læs mere om udviklingen af en ny læsescreening (uvm.dk).

Risikotest for ordblindhed (senest i slutningen af 1. klasse)

Fra skoleåret 2022/2023 er det obligatorisk at tilbyde elever med tegn på specifikke læsevanskeligheder Risikotest for ordblindhed (tidligere Ordblinderisikotesten).

Læs mere om Risikotest for ordblindhed (uvm.dk)

Sidst opdateret: 25. august 2022