Hop til indhold

Det er afgørende for elevernes faglige udvikling i indskolingen, at skolerne tidligt bliver opmærksomme på elever, der har sprog- og læsevanskeligheder.

Hvis skolen opdager eleverne udfordringer tidligt, kan de hurtigt sætte ind med støtte og hjælp, så eleverne kan klare sig bedst muligt. 

Skolerne skal i de kommende år benytte tre værktøjer til at opdage elever med sprog- og læsevanskeligheder.

Værktøjerne er en del af den politiske aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem, der blev vedtaget i 2021.

Risikotest for ordblindhed

Fra skoleåret 2022/2023 er det obligatorisk at tilbyde elever med tegn på specifikke læsevanskeligheder Risikotest for ordblindhed senest i slutningen af 1. klasse.

Læs mere om Risikotest for ordblindhed

Obligatorisk redskab til sprogvurdering i børnehaveklassen 

Fra skoleåret 2024/2025 er det obligatorisk at anvende et nyt redskab til at vurdere elevernes sprog i børnehaveklassen.

Læs mere om den nye sprogvurdering

Screening for læsevanskeligheder i 1. klasse

Fra skoleåret 2025/2026 er det obligatorisk at screene alle elever for læsevanskeligheder i 1. klasse.

Læs mere om den nye screening for læsevanskeligheder.

Nyt evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen

Obligatorisk sprogvurdering, screening for læsevanskeligheder og Risikotest for ordblindhed er nogle af mange initiativer under den politiske aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.

Tilsammen har de forskellige initiativer til formål at styrke evalueringskulturen i folkeskolen ved at:

  • styrke den enkelte skole og det lokale skolevæsens evalueringskapacitet
  • bidrage til lærernes løbende evaluering og feedback til alle elever
  • bidrage til, at der følges op på elever i udfordringer.

Aftalen om fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen blev indgået af Folkeskoleforligskredsen i efteråret 2021 efter en tæt dialog med folkeskolens parter i Sammen om Skolen.

Læs mere om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen  

 

 

Sidst opdateret: 15. december 2023