Hop til indhold

Et grundigt kendskab til elevernes styrker og svagheder er fundamentet for at kunne støtte og stimulere alle elever, så de får det bedste ud af deres skolegang. Gode redskaber til test, evaluering og skoleudvikling skal understøtte en folkeskole, der skaber trivsel og stærke faglige resultater. Det er centralt både for børnenes liv og for samfundet som helhed.

Redskaber og evalueringsmetoder

Et bredt udvalg af redskaber og evalueringsmetoder skal bidrage til en stærk evalueringskultur. Redskaberne skal gøre det lettere at opdage elever og skoler med udfordringer, så der kan sættes tidligt ind med støtte og udviklingsindsatser. 

Redskaberne og metoderne omfatter blandt andet:

Redskaber til test, evaluering og skoleudvikling skal være meningsfulde og anvendelige både for elever og deres forældre, pædagogisk personale og ledere på den enkelte skole og i kommunen. Det er centralt, at kommuner og skoler samarbejder om de bedste lokale løsninger, og derfor er der kun få formelle krav til de nye redskaber.

Aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem 

Det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem er vedtaget af Folkeskoleforligskredsen (Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance) i efteråret 2021.

Evaluerings- og bedømmelsessystemet skal bidrage til løbende evaluering og feedback til alle elever, og til at der følges op på elever, der oplever udfordringer. Formålet er at styrke den enkelte skole og det lokale skolevæsens evalueringskapacitet og bidrage til en systematisk lokal evaluerings- og opfølgningspraksis.

Uddannelsesparathedsvurderingen forventes afskaffet den 1. august 2024

Efter planen skal Folketinget i februar 2024 færdigbehandle et lovforslag om at afskaffe uddannelsesparathedsvurderingen fra skoleåret 2024/25. Hvis forslaget bliver vedtaget i den nuværende form, betyder det, at elever ikke skal uddannelsesparathedsvurderes fra skoleåret 2024/25 og frem. Det betyder desuden, at studievalgsportfolioen bliver afskaffet fra skoleåret 2024/25. Læs mere om den politiske aftale fra april 2023 om uddannelsesparathedsvurderingen

Elever i 8.-10. klasse skal fortsat uddannelsesparathedsvurderes i skoleåret 2023/24, og studievalgsportfolioen skal fortsat vedhæftes ansøgningen 1. marts 2024. 

Lovgivning og relevante paragraffer

Folkeskoleloven:
  • Om ordblindetest og børn med læsevanskeligheder § 3 b
  • Om sprogvurdering § 11
  • Om uddannelsesvejledning § 7 a
  • Om meddelelsesbogen § 13 b
  • Om skoleudviklingssamtalen § 40 a
Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år:
  • Om vurdering af uddannelsesparathed kapitel 1 c
Sidst opdateret: 14. februar 2024