Hop til indhold

Tæt samarbejde mellem folkeskoleforligskredsen og Sammen om Skolen

Folkeskoleforligskredsen har valgt at arbejde tæt sammen med parterne i Sammen om skolen i forbindelse med aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen.

Sammen om skolen er et nationalt samtale- og udviklingsprogram for folkeskolen, hvor de største aktører om folkeskolen taler med hinanden om folkeskolens udfordringer og sammen bidrager til mulige løsninger. Bag Sammen om skolen står: lærere, pædagoger, skoleledere, elever, forældre, kommuner og politikere.

Sammen om skolen har en central rolle i udmøntningen af en række initiativer, hvor de løbende er inddraget og er kommet med konkrete forslag til, hvordan de politiske intentioner i aftalen bedst kan realiseres.

Implementering

De nye initiativer og værktøjer tages løbende i brug fra skoleåret 2022/23 til 2026/27. Disse initiativer trådte i kraft ved skoleåret 2022/23:

  • Folkeskolens Nationale Overgangstest (i skoleårene 2022/23 til 2025/26)
  • Risikotest for ordblindhed
  • Meddelelsesbog til dialog mellem skole og hjem
  • Ændring af uddannelsesparathedsvurderingen (UPV) 
  • Skoleudviklingssamtaler og opfølgning mellem skoler og kommuner
  • Orienteringer om skoler med bekymrende kvalitet

I faktaarket herunder kan du læse mere om rammerne for de initiativer, der trådte i kraft ved skoleåret 2022/23. I faktaarket finder du desuden oplysninger om, hvor og hvornår du kan finde yderligere information og vejledning om initiativerne. 

Folkeskolens Nationale Færdighedstest afholdes første gang obligatorisk i skoleåret 2026/2027. De øvrige initiativer træder i kraft i perioden fra skoleåret 2022/2023 til 2025/2026.

Lovforslaget, der udmønter aftalen, blev vedtaget den 9. juni 2022. Læs lovforslag og behandling i Folketinget (ft.dk) 

Sidst opdateret: 21. december 2023