Hop til indhold

Aftalen om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem er baseret på en række rapporter, der tidligere er blevet offentliggjort. Rapporterne peger for eksempel på en række udfordringer med nationale test og elevplaner, som oprindeligt blev indført for at styrke en systematisk evalueringskultur i folkeskolen.

EVAs undersøgelse om elevplan fra 2020 viser, at der var udfordringer med anvendelsen af elevplanen, og kvalitetsrapporterne er kritiseret for at være for bureaukratiske på nær for udfordrede elever, hvor redskabet har været gavnligt i samarbejdet mellem skole og hjem.

VIVEs evaluering af de nationale test fra 2020 viser blandt andet, at testene var et vigtigt styringsmæssigt redskab, men ikke altid blev oplevet af lærerne som et relevant redskab til at tilrettelægge undervisningen med fokus på den enkelte elevs faglige udvikling. 

Sidst opdateret: 21. december 2023