Hop til indhold

Skoler med udfordringer i forhold til resultater i folkeskolens prøver og trivselsindikatorer eller parallelsamfundsproblematikker får tilbudt et rådgivningsforløb med ministeriets læringskonsulenter.

Læringskonsulenternes rådgivning er data- og vidensinformeret og sætter fokus på de faglige, trivselsmæssige og/eller parallelsamfundsrelaterede udfordringer.

Læringskonsulenterne understøtter også skoler, som er udtaget til at gennemføre sprogprøver.

Rådgivningsforløbet tager udgangspunkt i en analyse af skolernes situation og lokale udfordringer. Det sætter fokus på, hvordan skolens pædagogiske ledelse bedst muligt bliver støttet i at skabe løbende kvalitetsforbedringer. Det kan fx være gennem styrkelse af:

  • skolens professionelle læringsfællesskaber (arbejdet i team og fagteam)
  • skolens udvikling af kvalitet i undervisningen
  • skolens kapacitetsopbygning
  • skolens ledelses aktive involvering i udviklingen af undervisningen
  • skolens arbejde med data
  • skolens arbejde med konkrete faglige, trivselsmæssige og parallelsamfundsrelaterede indsatser målrettet ledelsens, lærernes og pædagogernes kompetencer

Læringskonsulenterne understøtter skolerne i at planlægge, gennemføre og implementere konkrete indsatser, og der lægges gennem hele processen vægt på, at rådgivningen så vidt muligt opleves som en støtte for de involverede skoler og for kommunen.

 
Sidst opdateret: 13. februar 2024