Hop til indhold

Ungdomsskolens heltidsundervisning

Med mindre ungdomsskolen har meddelt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at ungdomsskolen ikke afholder folkeskolens prøver, skal elever, der modtager heltidsundervisning på 8. og 9. klassetrin, aflægge folkeskolens obligatoriske prøver på 8. og 9. klassetrin på ungdomsskolen. Hvis ungdomsskolen har meddelt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, at ungdomsskolen ikke afholder folkeskolens prøver, kan eleverne aflægge prøve som privatister. Læs mere om privatister.

Elever i 8. klasse skal aflægge en obligatorisk prøve i et praktisk/musisk prøvefag. Læs mere om prøvefag i 8. klasse.

Elever i 9. klasse skal aflægge syv obligatoriske prøver (fem bundne prøver og to prøver til udtræk). Læs mere om prøvefag i 9. klasse.

Elever i 10. klasse kan aflægge folkeskolens prøver i de fag, som de har modtaget undervisning i. Læs mere om prøvefag i 10. klasse.

Enkeltfag og udtræksfag

Elever, som undervises i enkelte prøvefag på en ungdomsskole, kan tilmeldes til folkeskolens prøver i de pågældende fag. Enkeltfag er ikke en del af de bundne prøver, og der laves ikke udtræk i enkeltfag.
Ungdomsskoleelever, der følger en prøveforberedende undervisning, bestemmer således selv, om de vil aflægge prøve i et udtræksfag uafhængigt af, om faget udtrækkes til prøve.

Eleverne kan få enkeltfag fra ungdomsskolen på deres prøvebevis. Læs mere om beviser.

Frivillige prøver i 8. klasse på en ungdomsskole

Prøverne i håndværk og design, madkundskab, billedkunst og musik kan aflægges efter afsluttet undervisning i 8. klasse. Dette forudsætter, at ungdomsskolens leder vurderer, at prøvekravene opfyldes.

Regelgrundlag

Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsens § 11, 12, 17, 40, og 68.

Sidst opdateret: 2. august 2023