Hop til indhold

Skoleåret 2024/2025

Opdateret 01/07 2024 kl. 09:38

Primo september 2024 - Skolens leder danner sig et overblik over rammer og regler for folkeskolens prøver og over elever, der skal afvikle folkeskolens prøver i skoleåret, inklusiv hvilke elever, der eventuelt skal aflægge prøve på særlige vilkår.

1. september 2024 - Seneste frist for privatister at tilmelde sig til prøve i kommunerne for at aflægge prøve som privatist (Tilmelding til prøver | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)) i prøvetermin december/januar 2024/2025.

10. september 2024 - Sidste dag for afholdelse af mundtlige sygeprøver.

16. september 2024 - Tilmelding (Tilmelding til prøver | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)) af elever (inklusiv privatister) til prøvetermin december/januar 2024/2025 åbner.

Opdateret 01/07 2024 kl. 09:40

1. oktober 2024 - Frist for tilmelding af elever til syge- og semesterprøverne i prøvetermin december/januar 2024/2025 og bestilling af opgavesæt til elever med særlige behov (Tilmelding til prøver | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk))

2. oktober 2024 - Ændring af elevantal (Tilmelding til prøver | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)) til syge- og semesterprøver begynder

21. oktober 2024 - Booking i testogprøver.dk til syge- og semesterprøver ved prøvetermin december/januar 2024/2025 åbner

25. oktober 2024 - Meddelelse om udtræk til semesterprøver sendes til skolerne

Ultimo oktober - Meddelelse om mundtlig censur sendes til skolerne

Opdateret 01/07 2024 kl. 09:42

11. november 2024 - Booking i testogprøver.dk til øveprøver i januar 2025 åbner

18. november 2024 - Mulighed for ændring af elevantal til syge- og semesterprøver ved prøvetermin december/januar 2024/2025 slutter 

18. november 2024 - Tilmelding af antal elever og bestilling af opgavesæt til prøverne i prøvetermin maj/juni 2025 begynder 

Medio november 2024 - Opgavesæt sendes fra trykkeriet (syge- og semesterprøver) til skolerne

20. november 2024 - Meddelelse om skriftlig censur (syge- og semesterprøverne) sendes til skolerne 

25. november 2024 - Dato for skolernes offentliggørelse af udtræk (semesterprøver)

Opdateret 01/07 2024 kl. 09:48

1. december 2024 - Frist for tilmelding af elever til prøverne i prøvetermin maj/juni 2025

2. december 2024 - Mulighed for ændring af elevantal og bestilling af opgavesæt til prøverne i prøvetermin maj/juni 2025 begynder

2. – 10. december 2024 – Skriftlige prøver december/januar 2024/2025 afholdes

2. december 2024 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 14.00

3. december 2024 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 17.30

4. december 2024 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 15.30

5. december 2024 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 16.00

6. december 2024 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 14.00   

9. december 2024 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 17.00

10. december 2024 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 17.00

12. december 2024 - Den mundtlige prøveperiode i prøvetermin december/januar 2024/2025 begynder

Opdateret 01/07 2024 kl. 15:40

6. januar 2025 - Skolerne kan tilgå karakterer og prøveforløbsrapporter fra digitale selvrettende prøver afholdt i testogprøver.dk

6. januar - 9. januar 2025 - Beskikkede censorer til de praktisk/mundtlige semesterprøver udsendes

6. - 24. januar 2025 - Øveprøver afholdes

10. januar 2025 - Censors frist for at sende elevbesvarelser, karakterlister og tilbagemeldingsskemaer tilbage til skolerne 

10. januar 2025 - Sidste dag for afholdelse af mundtlige og praktiske prøver i prøvetermin december/januar 2024/2025

Senest 17. januar 2025 - Prøvekarakterer for prøveterminen december/januar 2024/2025 for den enkelte elev i 8., 9. og 10. klasse skal være indberettet til Karakterdatabasen

Opdateret 01/07 2024 kl. 10:08

1. februar 2025 - Seneste frist for tilmelding til prøve som privatist i prøvetermin maj/juni 2025

Medio februar 2025 - Meddelelse om udtræk til prøverne i maj/juni 2025 sendes til skolerne

Ultimo februar 2025 - Meddelelse om mundtlig censur sendes til skolerne

Opdateret 01/07 2024 kl. 10:10

10. marts 2025 - Booking i testogprøver.dk til skriftlige prøver i prøvetermin maj/juni 2025 åbner

Ultimo marts 2025 - Meddelelse om skriftlig censur sendes til skolerne

Opdateret 01/07 2024 kl. 10:19

4. april 2025 - Sidste frist for booking af digitale prøver i testogprøver.dk.

Medio april 2025 - Opgavesæt sendes fra trykkeriet til skolerne.

18. april 2025 - Skolernes sidste frist for ændring af tilmelding til sommerens prøver.

24. april 2025 - Dato for offentliggørelse af udtræk for de skoler, som har lukket den 1. maj 2025

25. april 2025 - Dato for skolernes offentliggørelse af udtræk for de skoler, hvor 1. maj 2025 er en skoledag

Opdateret 01/07 2024 kl. 10:12

2. - 12. maj 2025 - Skriftlige prøver maj/juni 2025

2. maj 2025 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 16.00

5. maj 2025 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 17.30

6. maj 2025 - Åbent på telefonen kl. 08.00 - 19.00 

7. maj 2025 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 18.00

8. maj 2025 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 16.00

9. maj 2025 - Åbent på telefonen kl. 08.00 – 13.00

12. maj 2025 -Åbent på telefonen kl. 08.00 – 13.00

21. maj 2025 - Mundtlig prøveperiode begynder

28. maj 2025 - Facitlister, retteark, rettevejledninger og omsætningstabeller til de skriftlige prøver kan findes på Prøvebanken.dk

Opdateret 01/07 2024 kl. 15:48

2. juni 2025 - Skolerne kan tilgå karakterer og prøveforløbsrapporter fra digitale selvrettende prøver og delprøver afholdt i testogprøver.dk

13. juni 2025 - Prøvefri dag for mundtlige og praktiske prøver i 9. og 10. klasse (friholdt til optagelsesprøver til ungdomsuddannelser)

13. juni 2025 - Censors frist for at sende elevbesvarelse, karakterlister og tilbagemeldingsskemaer tilbage til skolerne

16. - 19. juni 2025 - Beskikkede censorer udsendes ved de praktiske prøver i madkundskab, håndværk og design, billedkunst og musik

16. - 19. juni 2025 - Beskikkede censorer udsendes ved de mundtlige prøver i dansk, matematik, idræt, fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi, fysik/kemi (FP10) og engelsk, tysk og fransk samt historie, samfundsfag og kristendomskundskab

20. juni 2025 - Sidste dag for afholdelse af obligatoriske prøver i 9. klasse (det vil sige bundne prøver og udtræksprøver) samt prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse

Senest den 20. juni 2025 - Karakterer fra de obligatoriske prøver i 9. klasse (det vil sige bundne prøver og udtræksprøver) samt prøver i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse skal være indberettet til karakterdatabasen

Senest den 25. juni 2025 - Sidste dag for afholdelse af de frivillige prøver i 9. klasse (det vil sige tysk/fransk (3.fremmedsprog), madkundskab, håndværk og design, billedkunst og musik), 10.- klasseprøverne i fysik/kemi, tysk og fransk samt de obligatoriske og frivillige prøver i de praktisk/musiske prøvefag i 8. klasse kan afholdes frem til den 26. juni 2025

25. juni 2025 - Den mundtlige prøveperiode skal være afsluttet

25. juni 2025 – Karakterer fra de frivillige prøver i 9. klasse, 10.- klasseprøverne i fysik/kemi, tysk og fransk samt de obligatoriske prøver i de praktisk/musiske prøvefag i 8. klasse skal være indberettet til Karakterdatabasen

26. juni 2025 - Mundtlige sygeprøver kan holdes fra torsdagen før sommerferien frem til den 10. september

27. juni 2025 - Sommerferien begynder

Sidst opdateret: 1. juli 2024