Hop til indhold

Regelgrundlag

Regelgrundlaget fremgår af prøvebekendtgørelsens § 18, stk. 1:

§ 18. En elev, der har været forhindret i at gennemføre en obligatorisk prøve på grund af sygdom, udeblivelse eller af uforskyldt grund, eller som har været forhindret på baggrund af en beslutning truffet af skolens leder i medfør af § 28 eller § 43, skal aflægge en ny prøve snarest muligt, jf. dog § 19. Ved sygdom, udeblivelse eller bortvisning fra andre prøver skal eleven have mulighed for at aflægge en ny prøve snarest muligt.

Sygdom ved udlevering af prøveoplæg (del A):

Er eleven i en gruppe, må eleven i stedet aflægge prøven individuelt. Eleven skal snarest muligt have udleveret prøveoplæg samt påbegynde og planlægge designprocessen.

Skal eleven aflægge prøven individuelt, skal eleven have udleveret prøveoplæg snarest muligt samt påbegynde og planlægge designprocessen.

Sygdom ved de forberedende 7 lektioner (del B):

Det er op til den enkelte skole, hvordan de 7 lektioner fordeler sig. De kan lægges på én hel dag eller over flere dage.

Gruppeprøve:

Faglærer og skoleleder skal i samråd med gruppen, den sygemeldte elev og eventuelt dennes forældre drøfte, om elevens fravær har betydning for gruppens forberedelse.

Hvis det vurderes, at elevens fravær har stor betydning for designprocessen, skal eleven aflægge prøven individuelt. Eleven arbejder med samme prøveoplæg.

Individuel prøve:

Eleven skal tilbydes de manglende forberedelsestimer snarest muligt.

Sygdom på prøvedagen (del C):

Gruppeprøve:

Faglærer orienterer censor samt gruppens øvrige elever, hvis eleven indgik i en gruppe. Gruppens øvrige elever aflægger prøve på det aftalte prøvetidspunkt. Det betyder, at den praktiske opgave, som gruppen har arbejdet med i undervisningen (del B), skal deles op.

Eleven skal tilbydes en ny prøve snarest muligt inden for de fastlagte prøveterminer. Elevens prøve skal tage udgangspunkt i gruppens arbejde, som eleven har været med til at udarbejde i del B, og som skal færdiggøres på prøvedagen.

Individuel prøve:

Eleven skal tilbydes en ny prøve snarest muligt inden for de fastlagte prøveterminer. Elevens prøve skal tage udgangspunkt i det arbejde, som eleven har udarbejdet i del B, og som skal færdiggøres på prøvedagen.

Sygdom ved udlevering af prøveoplæg (planlægningsfasen):

Er eleven i en gruppe, må eleven i stedet aflægge prøven individuelt. Eleven skal snarest muligt tilbydes en ny dag, hvor planlægningsfasen kan finde sted. Der skal også i dette tilfælde være 5 skoledage mellem planlægnings- og udførelsesfasen.

Sygdom på prøvedagen (udførelsesfasen):

Gruppeprøve:

Faglærer orienterer censor samt gruppens øvrige elever. Gruppens øvrige elever aflægger prøve på det aftalte prøvetidspunkt. 

Eleven skal tilbydes en ny prøve snarest muligt inden for de fastlagte prøveterminer. Elevens prøve skal ligeledes tage afsæt i prøveoplægget og planlægningen af det praktiske arbejde. Faglærer må sammen med eleven vurdere, hvordan det praktiske arbejde kan justeres til.

Individuel prøve:

Eleven skal tilbydes en ny prøve snarest muligt inden for de fastlagte prøveterminer. Elevens prøve tager i afsæt i det lodtrukne prøveoplæg og allerede planlagte praktiske arbejde.

Sygdom ved udlevering af prøveoplæg (del A):

Er eleven i en gruppe må eleven i stedet aflægge prøven individuelt. Eleven skal have udleveret prøveoplæg, trække udtryksform samt påbegynde og planlægge billedprojektet snarest muligt.

Aflægger eleven prøve individuelt, skal eleven snarest muligt have udleveret prøveoplæg, trække tema samt påbegynde og planlægge billedprojektet.

Sygdom ved de forberedende 10 lektioner (del B):

Det er op til den enkelte skole, hvordan de 10 lektioner fordeler sig. De kan lægges på to dage eller over flere dage. 

Gruppeprøve:

Faglærer og skoleleder skal i samråd med gruppen, den sygemeldte elev og eventuelt dennes forældre drøfte, om elevens fravær har betydning for gruppens forberedelse.

Hvis det skønnes, at elevens fravær har stor betydning for arbejdet med at færdiggøre billedprojektet, skal eleven aflægge prøven individuelt. Eleven arbejder med samme prøveoplæg.

Individuel prøve:

Elevens skal tilbydes de manglende forberedelsestimer snarest muligt. Eleven arbejder med samme prøveoplæg.

Sygdom på prøvedagen (del C):

Gruppeprøve:

Faglærer orienterer censor samt gruppens øvrige elever, hvis eleven indgik i en gruppe. Gruppens øvrige elever aflægger prøve på det aftalte prøvetidspunkt. Det betyder, at det billedprojekt, som gruppen har arbejdet med i undervisningen (del B), skal deles op.

Eleven tilbydes en ny prøve snarest muligt. Elevens prøve skal tage udgangspunkt i gruppens arbejde med billedprojektet, som eleven har været med til at udarbejde i del B samt elevens værker til årsudstillingen.

Individuel prøve:

Eleven skal tilbydes en ny prøve snarest muligt inden for de fastlagte prøveterminer. Elevens prøve skal tage udgangspunkt i elevens arbejde med billedprojektet i del B samt elevens værker til årsudstillingen.

Sygdom ved lodtrækning af færdigheds- og vidensområde:

Faglærer/skoleleder skal i samråd med den sygemeldte elev og gruppens øvrige elever vurdere, om gruppen skal have udsat lodtrækningen af færdigheds- og vidensområde, til eleven er raskmeldt, eller om gruppens øvrige elever kan foretage lodtrækningen, uden den sygemeldte elev er tilstede. 

Gruppen må herefter vente med at planlægge prøven, til den sygemeldte elev er raskmeldt.

Sygdom under udarbejdelse af disposition og forberedelse til den praktiske prøve:

Faglærer og skoleleder skal i samråd med gruppen, den sygemeldte elev og eventuelt dennes forældre drøfte, om elevens fravær har betydning for gruppens forberedelse.

Hvis det skønnes, at elevens fravær har stor betydning for udarbejdelse af disposition og/eller i øveforløbet frem mod prøven, skal eleven aflægge prøven individuelt. Eleven arbejder med samme lodtrukne færdigheds- og vidensområde, som gruppen har trukket.

Sygdom på prøvedagen:

Faglærer orienterer censor samt gruppens øvrige elever. Gruppens øvrige elever aflægger prøve på det aftalte prøvetidspunkt. 

Eleven skal tilbydes en ny prøve snarest muligt inden for de fastlagte prøveterminer. Elevens prøve skal tage udgangspunkt i gruppens arbejde. Gruppens øvrige medlemmer eller andre, som har aflagt prøve kan eventuelt deltage i elevens sygeprøve. Hvis dette ikke er muligt, må eleven aflægge prøven alene og kun fremføre det, som eleven skulle have fremført i gruppen.

Sygdom ved lodtrækning af gruppens to indholdsområder:

Faglærer/skoleleder må i samråd med den sygemeldte elev og gruppens øvrige elever vurdere, om gruppen skal have udsat lodtrækningen indholdsområder, til eleven er raskmeldt, eller om gruppens øvrige elever kan foretage lodtrækningen, uden den sygemeldte elev er tilstede. 

Gruppen må herefter vente med at planlægge prøven, til den sygemeldte elev er raskmeldt.

Sygdom ved planlægning og øvelse af gruppens praktiske program:  

Faglærer og skoleleder skal i samråd med gruppen, den sygemeldte elev og eventuelt dennes forældre drøfte, om elevens fravær har betydning for gruppens forberedelse.

Hvis det skønnes, at elevens fravær har stor betydning for udarbejdelse af program disposition og/eller i øvelse af det praktiske program, skal eleven aflægge prøven individuelt. Eleven arbejder med de samme lodtrukne indholdsområder, som gruppen har trukket.

Sygdom på prøvedagen:

Faglærer orienterer censor samt gruppens øvrige elever. Gruppens øvrige elever aflægger prøve på det aftalte prøvetidspunkt.

Eleven skal tilbydes en ny prøve snarest muligt inden for de fastlagte prøveterminer. Elevens prøve skal tage udgangspunkt i gruppens disposition for praksisprogrammet. Gruppens øvrige medlemmer eller andre klassekammerater, som har aflagt prøven, kan eventuelt deltage i elevens sygeprøve. Hvis dette ikke er muligt, må eleven aflægge prøven alene og kun fremføre det, som eleven skulle have fremført i gruppen.

Sidst opdateret: 2. august 2023