Hop til indhold

Hvert forår holdes censorkurser i prøveafholdende fag for alle landets censorer. Forud for kurserne sendes opdateret version af censorvejledningen.

Censorkurser i de prøveafholdende fag

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer til virtuelle censorkurser i de forskellige prøveafholdende fag. Formålet med kurserne er dels at informere om nye regler og procedurer i forhold til prøverne, og dels at sikre en ensartet bedømmelse på tværs af alle censorer, herunder at statsligt beskikkede censorer har mulighed for at sparre med andre censorer i et bestemt fag.

Censorkurserne er tilrettelagt ud fra en forventning om, at alle statsligt beskikkede censorer deltager.

Censorvejledning

Censorvejledningen samler relevant information for arbejdet som statsligt beskikket censor.

Alle censorer og faglærere kan med fordel læse vejledningen.

Hent censorvejledningen (pdf)

Formular til censorindberetning, jf. prøvebekendtgørelse § 52, stk. 4

Hent formular til censorindberetning (docx)

Sidst opdateret: 8. maj 2024