Hop til indhold

Dette forhold blev gennemført ved en lovændring før sommerferien 2015. Overgangen til én bedømmer betyder, at faglærere ikke længere vil skulle foretage bedømmelse af skriftlige prøver, men faglærerne vil efter bedømmelsen have adgang til at se opgavebesvarelser og censorernes bedømmelser med henblik på evaluering af egen undervisning.

Rettegrupper for skriftlige censorer

Selvom censorerne fremover fastsætter karaktererne for de skriftlige besvarelser alene, kan der fortsat være behov for faglig sparring om nogle besvarelser. Derfor etableres rettegrupper for at sikre, at alle censorer får mulighed for faglig sparring, inden karakteren fastsættes. I forbindelse med tildelingen af opgaver vil censorerne blive sat sammen i grupper med 4 andre censorer. Det er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, som danner grupperne og informerer censorerne om sammensætningen.

Som skriftlig censor placeres du i en rettegruppe. Før en skriftlig censor går i gang med at rette elevbesvarelser, skal censoren drøfte bedømmelse af fem elevbesvarelser med en anden censor.

En rettegruppe består af op til fem medlemmer. Drøftelsen af besvarelser er organiseret som en ring, som det er illustreret nedenfor.

Formål: Rettegrupper giver mulighed for sparring om konkrete elevbesvarelser, før karakteren fastsættes.

Anonymisering af elevbesvarelser via UNI•Login.

Klageproceduren er uændret.

Fakta om rettegrupper

  • Sparring er et krav.
  • Censorerne skal drøfte/sparre om fem elevbesvarelser, før de går i gang med at rette og fastsætte karakterer.
  • Én censor fastsætter karakteren.
  • Rettenormen er uændret.

Regelgrundlag

Regelgrundlaget for censors bedømmelse fremgår af karakterbekendtgørelsen og prøvebekendtgørelsen.

Sidst opdateret: 2. august 2023