Hop til indhold

Skolerne skal tilrettelægge undervisningen i grundforløbet, så den enkelte elev modtager minimum 26 klokketimers lærerstyret undervisning pr. uge i gennemsnit over grundforløbet.  26 klokketimer svarer til knap 35 lektioners undervisning af 45 minutter. 

Ved lærerstyret undervisning forstås undervisning,

  1. som er skemalagt,
  2. som er tilrettelagt af læreren,
  3. som er obligatorisk for eleven,
  4. hvor læreren umiddelbart er fysisk eller digitalt tilgængelig, og
  5. hvor læreren er aktiv opsøgende i forhold til elevernes læring.

Skolerne skal dokumentere, at omfanget af lærerstyret undervisning opfylder minimumskravet. Det vil sige, at eleverne har fået tilbudt den undervisning, de har krav på. Skolernes registreringer om timetal for lærerstyret undervisning offentliggøres i Børne- og Undervisningsministeriets datavarehus. 

Sidst opdateret: 28. juni 2023