Hop til indhold

Hjørnestenen i erhvervsuddannelserne er, at der veksles mellem skole- og oplæringsperioder. Formålet er at skabe mulighed for at koble teori og praksis. Denne kobling motiverer eleverne for at lære og understøtter deres evne til at lære.

Det er derfor vigtigt, at eleverne kan se, at det, de lærer i skolen, hænger sammen med det, de skal arbejde med inden for erhvervet. Det sker gennem følgende to initiativer:

  1. Praksisrelateret undervisning
  2. Systematisk forberedelse og opsamling på oplæringsperiode.

Praksisrelateret undervisning

Læreren kobler undervisningen, der foregår i klasseværelset eller værkstedslokalet, til praksis inden for det pågældende erhverv.

Koblingen kan eksempelvis dreje sig om, at læreren beder eleverne om at give eksempler fra praksis, der illustrerer et tema fra skoleundervisningen. Eller læreren beder eleverne om at anvende en teori, princip eller regel, de har lært i skolen, til at løse en praktisk opgave for eksempel i skolens værksted.

Systematisk forberedelse og opsamling på oplæringsperioder

Læreren både forbereder eleverne på indholdet af den kommende oplæringsperiode og samler op på det, eleverne har lært i den netop afsluttede oplæringsperiode. Dette gøres ved at undervise eleverne i, hvordan det, de lærer i skolen, hænger sammen med det, de arbejder med i oplæringen.

Undervisningen kan for eksempel bestå i, at eleverne i overgangen til oplæringsperioden forbereder en opgave, løser opgaven i oplæringsperioden og drøfter løsningen af opgaven i den efterfølgende skoleperiode.

Dokumentation og kommunikation

Skolevejledningen og oplæringserklæringen udgør dokumentationen for elevens progression igennem uddannelsen og medvirker til, at skolen og virksomheden gensidigt oplyser hinanden om denne. Disse dokumenter kan suppleres af en mere vidtgående kommunikation mellem skole, elev og virksomhed ved en personlig kontakt, møder – fysiske som virtuelle – eller anden gensidig information om elevens læringsforløb.

Det er vigtigt, at eleven oplever oplæringen i virksomheden og undervisningen på skolen som to sider af et samlet uddannelsesforløb, og at der er sammenhæng mellem skole og oplæring.

Sidst opdateret: 28. juni 2023