Hop til indhold

Færøske og grønlandske elever/lærlinge har også følgende muligheder:

Færøsk/grønlandsk erhvervsuddannelse

  • Eleverne/lærlingene gennemfører en færøsk eller grønlandsk uddannelse efter egen lovgivning/regler, som nævnt i ovenstående afsnit, dog med hele eller dele af deres skoleophold i Danmark.

Dansk erhvervsuddannelse

  • Eleverne/lærlingene søger optagelse til danske erhvervsuddannelser. Færøske og grønlandske elever/lærlinge har, som andre borgere i Rigsfællesskabet, adgang til de danske erhvervsuddannelser på lige fod med ansøgere fra Danmark.

Når en færøsk eller grønlandsk elev/lærling bliver indmeldt på en dansk erhvervsskole, er det vigtigt, at skolen er opmærksom på, hvorvidt eleven/lærlingen skal gennemføre den danske eller hhv. den færøske eller grønlandske erhvervsuddannelse, så uddannelsen gennemføres i overensstemmelse med rette regler.

Vejledningen her på siden omhandler elever/lærlinge, som gennemfører en færøsk eller grønlandsk uddannelse efter egen lovgivning, med hele eller dele af deres skoleophold i Danmark.

Sidst opdateret: 7. marts 2024