Hop til indhold

Grundforløb findes i 3 former: Grundforløbets 1. del (20 uger), grundforløb plus (10 uger) og grundforløbets 2. del (op til 20 uger).

Grundforløbets 1. del (GF1)

Vil du i gang med en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, er GF1 noget for dig. GF1 er en mulighed, hvis du senest søger om optagelse i august i det andet år efter, at du har afsluttede 9. eller 10. klasse. På GF1 bliver du afklaret i dit valg af fremtidig erhvervsuddannelse. Du prøver kræfter med forskellige fag og skal først beslutte dig for en specifik uddannelsesretning i slutningen af grundforløbets 1. del.

Forløbet giver almene og brede erhvervsfaglige kompetencer. Du får indblik i den enkelte branche, dette gør det nemmere for dig at vælge den rigtige erhvervsuddannelse.

Når du søger om optagelse til GF1, skal du vælge et af de fire hovedområder:

  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Kontor, handel og forretningsservice
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser
  • Teknologi, byggeri og transport

Målene for undervisningen på GF1 er de samme på tværs af de fire hovedområder. Derfor skal du ikke tage GF1 igen, hvis du fortryder dit valg af hovedområde og gerne vil gå i en helt anden retning på grundforløbets 2. del (GF2). På GF1 har du god tid til at blive afklaret i forhold til, hvilken uddannelse og hvilket jobområde du tænker at vælge. Den enkelte skole tilrettelægger fagretninger inden for de hovedområder, som skolen er godkendt til.

Læs mere om hovedområder og fagretninger

Ved afslutningen af GF1 skal du vælge, hvilken erhvervsuddannelse, du gerne vil tage. Derefter fortsætter du din uddannelse på GF2, hvor undervisningen vil være mere målrettet den erhvervsfaglige vej, du har valgt.

Grundforløb plus (GF+)

Grundforløb plus (GF+) er et 10-ugers forløb, der foregår på en erhvervsskole, forud for starten på GF2. Du har mulighed for at søge om optagelse på GF+, hvis du søger efter udløbet af august måned i det andet år efter, at du har afsluttede 9. eller 10. klasse. 

GF+ henvender sig specifikt til dig, som er uafklaret i forholdet til valg af erhvervsuddannelse. Skolen tilrettelægger undervisningen inden for en fagretning, som du selv har valgt. Du skal ikke beslutte dig for en bestemt erhvervsuddannelse, før i slutningen af forløbet. GF+ er også for dig, som har været ude af uddannelsessystemet et stykke tid, og som har behov for at få opkvalificeret dine generelle, almene og erhvervsfaglige kompetencer med henblik på at styrke dine forudsætninger for senere at kunne opfylde kravene på hovedforløbet.

Der afholdes ingen afsluttende prøver på GF+. De enkelte erhvervsfag og kombinationsfag afsluttes med en bedømmelse ”bestået/ikke bestået”, og der er ikke krav om, at fagene skal være bestået, for at kunne gennemføre GF+. De enkelte skole udbyder specifikke fagretninger, som leder dig på vej mod dit valg af uddannelse.

Grundforløbets 2. del (GF2)

Målet med undervisningen på grundforløbets 2. del (GF2), er at give dig de praktiske og teoretiske forudsætninger, der kræves for at kunne få en læreplads. Hører du til dem, der ikke har taget GF1 eller GF+ er GF2 starten på din erhvervsuddannelse.

På GF2 får du både praktisk og teoretisk undervisning. Du lærer at udføre de praktiske opgaver, der hører til dit fag, hvad enten det er frisør, industritekniker, kok, butiksassistent eller noget helt andet. Du begynder at få den viden, du skal have for at kunne arbejde inden for faget.

Du lærer typisk ved at udføre opgaver i praksis. Når du får undervisning i grundfag som for eksempel matematik eller dansk eller i anden teori, lærer du, hvordan du kan bruge fagene i forbindelse med praksis inden for dit område. Desuden lærer du at tilegne dig de kompetencer, som du får brug for i dit fag. Du bliver forberedt til at klare grundforløbsprøven, så du kan komme videre til uddannelsens hovedforløb.

Grundforløbets 2. del varer typisk et halvt skoleår (20 uger) og foregår på en erhvervsskole. 

Som helhed kan en erhvervsuddannelse bestå af 1. del (GF1) eller grundforløb plus (GF+) og 2. del (GF2). Er du fyldt 25 år, vil du i nogle tilfælde også få godskrevet dele af eller hele grundforløbet.

Grundforløbets 2. del afsluttes med en prøve i det uddannelsesspecifikke fag. Desuden skal du bestå eventuelle certifikatfag og grundfag. Herefter kan du indgå en uddannelsesaftale og gennemføre et hovedforløb. 

Sidst opdateret: 24. april 2024