Hop til indhold

En erhvervsuddannelse er en praktisk betonet uddannelse, hvor det meste af undervisningen foregår i en oplæringsvirksomhed som for eksempel en større industrivirksomhed, et værksted, et køkken eller en butik.

Den teoretiske del foregår på en erhvervsrettet institution, eksempelvis en handelsskole, en teknisk skole eller en landbrugsskole.
Uddannelserne er opdelt i et grundforløb, som normalt foregår på skolen, og et hovedforløb, som veksler mellem oplæring i en virksomhed og undervisning på en skole.

Du kan begynde direkte efter 9. eller 10. klasse

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du opfylde adgangskravene. Du kan opfylde adgangskravene til en erhvervsuddannelse på flere måder:

  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen og have mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i dansk (skriftlig og mundtlig) ved folkeskolens 9.- eller 10.-klasseprøver og mindst 2,0 i gennemsnit af karaktererne i matematik enten ved 9.-klasseprøven (skriftlig) eller ved 10.-klasseprøverne (skriftlig og mundtlig) eller
  • Du har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed

Hvis du ikke opfylder adgangskravene, kan du komme til optagelsesprøve og en samtale på erhvervsskolen.

Din uddannelse har et jobmodsvar på arbejdsmarkedet

Der er flere end 100 erhvervsuddannelser at vælge imellem, for eksempel murer, social- og sundhedsassistent, elektriker, frisør, mekaniker og gartner. En afsluttet erhvervsuddannelse giver adgang til arbejdsmarkedet som faglært.

Uddannelsernes indhold, struktur og pædagogik udvikles i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, virksomheder og skoler. Samarbejdet sikrer, at uddannelserne tilpasser sig forholdene på det faglærte arbejdsmarked og lever op til de krav, der stilles til de enkelte erhverv eller brancher.

Nogle uddannelser er dimensioneret med lærepladskrav. Det betyder, at man skal have en uddannelsesaftale med en virksomhed forud for optaget til grundforløbets 2. del. Andre uddannelser er dimensioneret med et antal kvotepladser for elever, der ikke har indgået en uddannelsesaftale inden optaget.

Eux

Du kan gennemføre din erhvervsuddannelse som eux-forløb. Eux kombinerer en erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau. På den måde opnår du både erhvervskompetence og generel studiekompetence.

Euv

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) er rettet mod dig på 25 år og derover. Den giver mulighed for et målrettet uddannelsesforløb, hvor du opnår kompetence på erhvervsuddannelsesniveau.

Uddannelsens sammensætning, længde og indhold er afhængig af din eventuelle erfaring fra tidligere arbejde og uddannelse. Det er altså det, du har med i bagagen, der afgør, hvordan uddannelsesforløbet konkret bliver tilrettelagt, og hvor lang tid forløbet varer.

Sidst opdateret: 11. juni 2024