Hop til indhold

Uddannelsen til lokomotivfører er en grundlæggende erhvervsrettet uddannelse med en varighed på normalt 10 måneder. Uddannelsen består af 5 skoledele på i alt 16 uger, der inden for den samlede uddannelsestid veksler med praktikundervisning på elevens virksomhed eller anden virksomhed i samarbejde med denne.

Uddannelsen til fodterapeut er en grundlæggende erhvervsrettet uddannelse med en varighed på 18 måneder. Uddannelsen foregår på uddannelsesinstitutioner, der er godkendt af ministeren. Gennem uddannelsen opnås faglige og personlige kompetencer, der kvalificerer til at udøve virksomhed som fodterapeut.

Læs bekendtgørelsen om uddannelsen til fodterapeut (retsinformation.dk).

FGU-baseret erhvervsuddannelse

FGU-baseret erhvervsuddannelse (FGU-eud) er en særlig tilrettelæggelsesform for erhvervsuddannelser. Uddannelsen gennemføres helt eller delvist på en FGU-institution efter modellen for Ny mesterlære, men uden uddannelsesaftale. FGU-eud har samme mål og niveau som tilsvarende eud og afsluttes med samme prøver og beviser. Læs mere om FGU på uvm.dk.

Sidst opdateret: 24. april 2024