Hop til indhold

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (tidligere KORA), Danmarks Evalueringsinstitut og Danmarks Statistik følger på vegne af Børne- og Undervisningsministeriet erhvervsuddannelsesreformen fra 2015-2020.

Første rapport

Den første rapport udkom i januar 2016 og omhandler grundforløb på erhvervsuddannelserne inden reformen. Formålet med denne del af undersøgelsen var først og fremmest at skabe et solidt afsæt for senere at kunne vurdere implementering og effekter af erhvervsuddannelsesreformen.

Anden rapport

Den anden rapport udkom i juni 2016 og omhandler på hovedforløbet på erhvervsuddannelserne inden reformen. Rapporten har blandt andet fokus på overgange mellem grundforløb og hovedforløb.

Tredje rapport

Den tredje rapport udkom i 2017 og omhandler de nye grundforløb på erhvervsuddannelserne efter reformen. Rapporten giver en tidlig status på implementering og resultater af den nye struktur for grundforløbene og har blandt andet fokus på etablering af GF1.

Fjerde rapport

Den fjerde rapport udkom i august 2018 og omhandler hovedforløbet på erhvervsuddannelserne efter reformen. Rapporten giver en status på udvalgte indsatsområder under overskriften ’Bedre og mere undervisning’.

Femte rapport

Den femte rapport i følgeforskningsprogrammet udkom i august 2020 og følger op på eud-reformens implementering og resultater med fokus på grundforløbene tre år efter reformen.

Sidst opdateret: 28. juni 2023