Hop til indhold

Elever med særlige behov kan gå til prøve på særlige prøvevilkår. Institutionen tilbyder eleverne (eksaminanderne) særlige prøvevilkår efter en konkret vurdering af elevens individuelle vanskeligheder.

Formålet med at tilbyde nogle elever særlige prøvevilkår er at sidestille disse elever med andre elever i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med et tilbud om særlige prøvevilkår ikke sker en ændring af prøvens faglige niveau.

Regler

Reglerne for særlige prøvevilkår er beskrevet i § 18 i den erhvervsrettet eksamens-bekendtgørelse (retsinformation.dk):

§ 18 Institutionen tilbyder særlige prøvevilkår til eksaminander med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, til eksaminander med tilsvarende vanskeligheder samt til eksaminander med et andet modersmål end dansk, når institutionen vurderer, at dette er nødvendigt for at ligestille disse eksaminander med andre i prøvesituationen. Det er en forudsætning, at der med tilbuddet ikke sker en ændring af prøvens niveau.

Spørgsmål og svar

Opdateret 24/01 2024 kl. 13:40

Det er institutionen, der træffer afgørelse om særlige prøvevilkår.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kan kun udtale sig vejledende om lovgivningen og kan ikke træffe afgørelse om, hvorvidt en elev skal til prøve på særlige vilkår.

Opdateret 24/01 2024 kl. 15:43

Det er op til institutionen at afgøre, hvilken dokumentation institutionen vil godtage som dokumentation.

Institutionen skal registrere og opbevare oplysninger om de elever, der aflægger prøve på særlige vilkår. Registreringen skal ske på elevniveau med oplysning om årsagen til den særlige tilrettelæggelse og i hvilke fag, der er sket en særlig tilrettelæggelse af prøven.

Sidst opdateret: 15. februar 2024