Hop til indhold

Ved beregning af karaktergennemsnittet i henholdsvis dansk og matematik i forbindelse med optagelsesprøverne til erhvervsuddannelserne gælder nedenstående regler:

Ansøgere der har gennemført 9. klasseprøver i maj/juni 2018 eller senere

I forbindelse med kravet om bestået afgangseksamen er der fra skoleåret 2017/2018 indført en vægtet gennemsnitsberegning af delkaraktererne ved 9. klasseprøven i skriftlig dansk, hvor delkaraktererne tæller med følgende vægt:

  • Læsning 25 %
  • Retskrivning 25 %
  • Skriftlig fremstilling 50 %

Den vægtede gennemsnitsberegning vil gælde for ansøgere, der har afsluttet undervisningen i folkeskolen i juni 2018 eller derefter, og som søger om optagelse til erhvervsuddannelse til påbegyndelse den 1. august 2019 eller senere.

Den samlede gennemsnitsberegning for dansk er gennemsnittet af den skriftlige og den mundtlige karakter.

Eksempel på en beregning af karaktergennemsnit i dansk ved 9. klasseprøven: 
Dansk Karakter Beregning
Læsning
4 0,25x4 = 1
Retskrivning
02 0,25x2 = 0,5
Skriftlig fremstilling
7 0,50x7 = 3,50
Samlet karakter i skriftlig dansk:
  1,00+0,50+3,50 = 5
Mundtlig dansk
4  
Gennemsnitskarakter

(5+4):2 = 4,5
Kun den skriftlige karakter i matematik ved 9. klasseprøven indgår i beregningen af karaktergennemsnittet for matematik.

Den skriftlige del af 9. klasseprøven i matematik består af to dele, hvor der gives to selvstændige karakterer. Den samlede karakter for den skriftlige del beregnes nu som tidligere ud fra et gennemsnit, hvor begge karakterer har vægten 0,5.

Beregning af karaktergennemsnit i matematik ved 9. klasseprøven:
Delprøver Karakter Beregning
Prøve uden hjælpemidler
4 0,5x4 = 2,0
Prøve med hjælpemidler
02 0,5x2 = 1,0
Gennemsnitskarakter

 2,0+1,0=3,0

Ved 10. klasseprøven i dansk gives der én samlet kararakter for den skriftlige del. Den samlede gennemsnitsberegning for dansk er gennemsnittet af den skriftlige og den mundtlige karakter, hver med vægten 0,5.

Karaktergennemsnit i matematik beregnes ved at beregne gennemsnittet af den skriftlige og den mundtlige karakter, hver med vægten 0,5.

Vær opmærksom på, at det er en ændring i forhold til tidligere, hvor kun den skriftlige karakter var medtællende i forbindelse med optagelseskravet til eud.

Ansøgere der har gennemført 9. klasseprøver før maj/juni 2018

Karaktergennemsnittet i henholdsvis dansk og matematik beregnes på baggrund af delprøverne i folkeskolens prøver i dansk og matematik. Generelt gælder følgende regler ved beregning af gennemsnittet:

Den mundtlige prøve i matematik indgår ikke i beregningen af gennemsnittet, hverken i 9.- eller i 10. klasse. De øvrige delprøver indgår i beregningen af gennemsnittet.
Hvis en elev bliver fritaget for en eller flere delprøver i dansk og/eller matematik, skal eleven henvises til optagelsesprøve til erhvervsuddannelserne.

Eksempler

Gennemsnit ved 9. klasseprøve:
  • Dansk beregnes på baggrund af en mundtlig del og tre skriftlige delprøver - læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling.
  • Matematik beregnes på baggrund af to delprøver – matematik uden hjælpemidler og matematik med hjælpemidler.
Gennemsnit ved 10. klasseprøve:
  • Dansk beregnes på baggrund af én mundtlig og én skriftlig del.
  • Ved matematik indgår kun én skriftlig del.

For alle ansøgere

Mulighed for at kombinere karakterer fra 9.- og 10. klasseprøver for ansøgere der har gennemført 10. klasseprøver

Ansøgere, der har gennemført folkeskolens 10. klasseprøve i dansk og/eller matematik, har mulighed for at kombinere karakterer fra 9. klasseprøver og 10. klasseprøver, hvis det er til gunst for ansøgeren.

Gælder for alle ansøgere uanset tidspunkt for gennemførelse af 10. klasse jf., Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (retsinformation.dk).

Karakteren i enten skriftlig dansk eller karakteren i mundtlig dansk kan erstatte de tilsvarende karakterer fra 9. klasseprøven, så ansøgeren på den måde kan opfylde adgangskravet i faget.

I matematik kan karakteren for den skriftlige 10. klasseprøve erstatte den tilsvarende skriftlige karakter fra 9. klasseprøven.

Sidst opdateret: 28. juni 2023