Hop til indhold

Regelgrundlag for prøver i de enkelte fag

I avu-bekendtgørelsen finder du rammer og regler for avu, herunder også læreplaner for det enkelte fag, hvor fagets prøveform er beskrevet. Bemærk: Eventuelle ændringer til reglerne vil fremgå af links til ”Senere ændringer til forskriften” på retsinformation.dk.

I vejledningen om formål, tilrettelæggelse, indhold og gennemførelse af almen voksenuddannelse kan du finde en uddybning af reglerne for avu.

Generelt regelgrundlag

Generelle retningslinjer for prøveafholdelse og bedømmelse findes i den almene eksamensbekendtgørelse og karakterbekendtgørelsen.

Retningslinjer

Retningslinjer om praktiske og proceduremæssige forhold ved prøveafholdelse inden for avu (pdf)

Vejledning

Vejledning til beskikkede censorer og institutioner, avu (pdf)

Inhabilitet

Her kan du læse om habilitetsregler for censorer og andre, som deltager ved prøver og eksamen ved avu såvel som ved de gymnasiale uddannelser.

Orientering om inhabilitetsregler (pdf)

Notat om de forvaltningsretlige inhabilitetsregler i forhold til karaktergivning (pdf)

Sidst opdateret: 15. april 2024