Hop til indhold

Forsøget afprøver en ny prøve med to prøver. En centralt stillet skriftlig stedprøve (prøveform 1 – skriftlig stedprøve) og en mundtlig prøve udformet som en caseprøve (prøveform 4 – caseprøve). Den centralt stillede skriftlige stedprøve aflægges på papir og vil have en varighed på en time og 30 minutter. Prøven skal afprøve eksaminandernes grundlæggende matematiske færdigheder uden brug af digitale hjælpemidler.

Den mundtlige caseprøve vil have en varighed på to timer og afprøver eksaminandernes bredere matematiske kompetencer. Eksaminanderne kan anvende digitale hjælpemidler. Der gives én karakter for hver prøve.

Prøven i dag

I dag afvikles én prøve, som består af en kombineret skriftlig og mundtlig prøve på to timer. Eksaminanderne aflægger prøven individuelt. I praksis foregår eksaminationen ved, at tre-fire eksaminander aflægger prøven på samme tid. Eksaminanderne arbejder med de stillede opgaver, mens eksaminator og censor cirkulerer mellem eksaminanderne og taler med dem om opgaverne.

Forsøgets begrundelse

Baggrunden for forsøget er et ønske om en mere præcis udprøvning af både matematiske færdigheder og bredere matematiske kompetencer. Ved indførelse af en skriftlig stedprøve kan afprøvning af færdigheder og kompetencerne i højere grad opdeles, så der primært afprøves færdigheder i den skriftlige prøve og primært afprøves bredere matematikfaglige kompetencer i den mundtlige caseprøve.

Forsøget skal ligeledes skabe rammerne for en prøve, som tillader brug af digitale hjælpemidler. Dette bl.a. for at tilgodese den gruppe af eksaminander med dansk som andetsprog, hvor afprøvningen af matematiske kompetencer vanskeliggøres af manglende sprogforståelse. Det er formodningen, at en mundtlig prøve med tilladelse til anvendelse af digitale hjælpemidler vil betyde, at det i højere grad til være muligt at afprøve denne gruppes matematiske kompetencer frem for deres sprogforståelse.

Forsøgets rammer

Forsøget er et frivilligt tilbud til interesserede institutioner, der afholder prøve i avu matematik niveau G. PET fastsætter ikke en øvre grænse for antal tilmeldinger.

Eksaminandernes resultat ved forsøgsprøven vil fremgå på eksaminandernes bevis. Evalueringen vil fokusere på, om der opnås en mere præcis afprøvning af både grundlæggende matematiske færdigheder og bredere matematikfaglige kompetencer, og om det er hensigtsmæssigt at kombinere en centralt stillet skriftlig stedprøve og en mundtlig caseprøve.

Udvikling af fremtidens prøver

Styrelsen for undervisning og Kvalitet har sendt forslag til fire forsøg med nye prøveformer i høring. Der er tale om forsøg med de prøveformer, som ekspertgruppen om ChatGPT og andre digitale hjælpemidler har foreslået.

Aktuelt er forsøgene i høring hos leder-, lærer- og elevforeninger med frist den 13. maj 2024. Herefter vil STUK udmelde de endelige forsøg, så skoler kan tilmelde sig inden sommerferien. Forsøgene forløber i skoleåret 2024/25. STUK vil ultimo maj informere skolerne om, hvordan de kan tilmelde sig forsøgene. 

Sidst opdateret: 30. april 2024